DNA som komplement till pappersforskningen

De DNA-tester som hittills tagits på medlemmar i släkten Walkendorff leder in på nya och i bland oförväntade spår. De senaste åren har priset sjunkit på de olika testerna, samtidigt som intresset ökat. DNA-spåren leder till USA, Chile,England, Irland, Skottland, Nederländerna, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Rumänien, Armenien, Ryssland, Australien och så förstås Sverige. De allra flesta personer som testat sig […]

Read more