Svindinge kirke

Svindinge Kirke Fyn Danmark

 

 

 

Text hämtad från svindinge.dk

“Den kirke vi har i dag er fra slutningen af 1500 tallet og er én af 2 danske landsbykirker fra renaissancen. Bygherren var Christoffer Valckendorf, en af rigets mægtigste mænd. Lensmand i Bergen, kgl. statholder i Livland og på Gotland, rentemester og medlem af Rigsrådet, formynder for Christian IV og fra 1596 rigshofmester. Inde i kirken har han på en alabasttavle skrevet en meget citeret tekst, “Jeg haver opbygit Glorup og Kircken af nye...” Valckendorf var ejer af hovedgården Glorup og hele Svindinge sogn og dette ejerskab markerede han med en prægtig renaissancekirke.

Der blev bygget et stort udelt langhus af munkesten på en kvaderstenssokkel. Mod syd er der et våbenhus og et højt tårn med blytækt spir mod vest. H.C. Andersen har ladet tårnet optræde i en af sine romaner “Det stikker op i luften som en flaske“. Det kan ses langt væk og er blevet brugt som søkendingsmærke.

Størrelsen er helt usædvanlig for en landsbykirke, men den var heller ikke landsbyens, den var Valckendorfs. Inde i kirken har Valckendorf anbragt en ligsten over sine forældre, selv om de begge var døde inden kirken blev bygget og en mindesten med sig selv og to afdøde brødre. Familiens tilknytning til den nye besiddelse skulle slås fast. Endvidere den førnævnte alabasttavle med de stolte ord, et maleri af Valckendorf som rigshofmester med elefantordenen og på alterbordet familiens våben. Henning Valckendorf fortsatte den stolte familietradition med en pragtfuld altertavle i 1620.  Valckendorf familiens ejerskab ophørte 1661.”