Medlemmar i släkten Walkendorff

Hjärtskölden i vårt vapen.
Här finns några av släktens medlemmar beskrivna. Läs mer under respektive flik.