Peder/Petrus Walkendorp d. efter 1406

Petrus Walkendorp vapensigill DAS 784

Källa diplomatarium.dk

Petrus Walkendorp återfinns i kung Eriks och drottning Margretes hov i Helsingborg den 27 augusti 1401.

“Kong Erik stadfæster dronning Margretes gaver af jordegods til kirker og klostre.” Källa:  København, Rigsarkivet, NKR, 1889, tidl. A2 dronning Margrete.

Även kallad Peder Henningsen Walkendorff, någon uppgift var och när han föddes har jag inte lyckats finna. Han avled troligen efter 1405-06.

Han sägs ha varit gift två gånger.

I sitt första gifte med Karen Bosdatter Grubbe fick han två barn;

  1. Sonen Henning Walkendorff – som skrev sig till Højbygaard 1450 enligt Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1928:II:131. Andra källor uppger att gården fanns i släkten Gøye från 1415 (kroneborg.dk/285/højbygård). Henning Walkendorff gifte sig med Inger Axelsdatter Gøye och Henning skrev sig till gården redan 1420. Han avled 1475 (källa:Danmarks Adels Aarbog, rettelse/tilføjelse. Dansk Adelsforening, DAA 1955:II:119)
  2. Dottern Ellen Pedersdatter Walkendorff  ingen information om födelse och död finns i källorna. Gift med Gert Mogensen. Inga barn finns nämnda.

I sitt andra gifte med Mette Manderup, inga uppgifter om födelse-och död, eller barn.

Bilder från Danmarks Adels Aarbog 1895 (Anders Thiset d. 1917)

Källor: Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen. Danmarks Adels Aarbog. Dansk Adelsforening, DAA 1928:II:130 via https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I16813&tree=2

Diplomatarium Danicum nr. 14010827001