Framstående kvinnor

 Framstående kvinnor

Framstående kvinnor

Här vill jag framhålla några av släktens kloka, starka kvinnor som haft som huvuduppgift att stötta sina män och föra släkterna vidare. Klicka och läs mer på flikarna.