Skarhults slott

skarhlt

Detta mäktiga gamla slott har även det anknytning till släkten. Det är en av Skånes bäst bevarade tegelborgar från 1500-talet. Det ligger vid Bråån, cirka 6 km sydväst om Eslöv, och platsen benämndes Skarhult redan under medeltiden. skarhlt2

 

 

 

 

 

Den äldste med säkerhet kände ägaren till gården är landsdomaren i Skåne Johannes Nielsen (Rosensparre) till Skarhult som tillhörde en urgammal skånsk adelssläkt, Skarholt. Hans namn nämns på 1350-talet och han avled 1355.  Johannes Nielsen Rosensparre är min direkte anfader i 19 generationer, han är min farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors farmors farfars far och farfars mormors morfars farfars farmors morfars farmors farmors farfars far. Han förde i sitt sköldemärke tre röda rosor på silversparre mot blå botten. coatofarms-Rosensparre_medium

Skarholt/hult stannade i släkten Rosensparre under flera århundraden.

Steen Rosensparre stupade 1565 vid Axtorna och hans änka Mette Rosenkrantz till Vallö gifte ett par år senare om sig med Peder Oxe. Vid dennes död 1575 blev hon genom testamente ensam ägare av hans stora förmögenhet, vilken tillsammans med hennes egen gjorde henne till rikets rikaste dam. Mette Rosenkrantz dog på Skarhult 1588 och begrovs i dess kyrka. Hon är avbildad med sin förste make på en präktig gravsten.

Steen Rosensparre & Mette Rosenkrantz

 

Vid en undersökning av graven påträffades blott en kista, Steen Rosensparres. I själva verket vilar hon tillsammans med sin andre man, Peder Oxe, i Vor Frue Kirke i Köpenhamn.

Sonen Oluf Steensen Rosensparre ärvde Skarhult, om han kom att inneha i trettiosex år. Sannolikt är det han som fullbordar släktens borgbygge genom att uppföra den västra längan.

Mitt närmaste släktskap med Steen Rosensparre går via Brahe, Bille och Barnekow, se bifogad sida med släktaknytning.

Steen Rosensparre är min farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars systerson.

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är min farfars mormors morfars farfars farfars farmors mormors morbrors dotter och farfars mormors morfars farfars farfars mormors mormors morbrors dotter, och släkt i många ytterligare konstellationer. Mette Rosenkrantz ca. 1572

Mette Olufsdatter Rosenkrantz var dotter till riksrådet Oluf Nielsen Rosenkrantz till Vallø  och Ide Mogensdatter Munk.

Ide var fyrtio år yngre än sin make Oluf Nielsen. Hon blev därför tidigt en ung änka och fick ta över driften av makens gods och tillgångar. Så småningom blev hon svärmor till rikshofmästaren Peder Oxe och riksrådet Peder Bille, och fick därmed en stark position i den danska adeln. Hennes dotter Mette kom senare att följa i sin mors spår som driftigt godsägare. Genom att låta dottern Mette få en bra utbildning, Ide anlitade den berömde teologen Niels Hemmingsen att sköta utbildningen under åren 1542-43, så lade hon grunden för dotterns framgångsrika ledning av gods och övriga tillgångar. Mette förlovade sig vid 14 års ålder med Steen Rosensparre.

Peder Bille är min farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors bror o s v.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Peder Oxe är min farfars mormors morfars farfars farmors farfars morbror, och son till en direkt anfader till mig, Johan Oxe och hans hustru Mette Mogensdatter Gøye som är farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormor. Hon var dotter till righofsmester Mogen Eskildsen Gøye, och bror till en direkt anmoder Mette Johansdatter Oxe gift med Hans Mortensen Barnekow till Birkholm som är farfars mormors morfars farfars farmors farfars far. Han är den förste i den äldre danska adliga grenen av ätten Barnekow  (naturaliserades till dansk adel.)Han är farfars far till Margaretha Barnekow som gifte sig med Christopher Walkendorff till Ellinge.

 

Peder Oxe efterträddes på posten som rigshofmester av Christopher Walkendorff till Glorup.

Skarhult stannade i ätten Rosensparres ägo till 1624 då den siste på svärdsidan riksrådet Oluf Steensen Rosensparre dog. Han hade då fullbordat den borg hans far börjat att bygga och som ännu i det väsentligaste blivit bevarad till våra dagar. Över borgporten finns en inskriftstavla. Inskriften anger att Steen Rosensparre lät uppföra borgens östra länga, portalframsprånget och det runda hörntornet 1562.

I den södra längan finns borgens äldsta parti. Här har tidigare legat ett tvåvåningshus, vars gavel med blindnischer av senmedeltida typ är bevarad och kan ses från ett rum i västra flygeln. Åt borggårdssidan är ännu delar av husets mur synliga. Den östra längan, som tidigare nämnts byggd 1562, utmärker sig för sin rika dekorativa utsmyckning enastående i Skåne, vars renässansborgar idag endast företer svaga lämningar av ursprunglig fasaddekorering. Renässansdekorationen på Skarhult är troligen från tiden omkring 1580.

Som redan nämnts utgick den Rosensparreska ätten med Oluf Steensen 1624.

Av hans döttrar gifte sig Birgitte, drottningens kammarjungfru, med den rike Corfitz Eriksen Rud till Sandholt av urgammal adelssläkt från Själland. De löste ut hennes syster Elisabet och blev ensamma ägare till Skarhult.

Deras dotter Mette Corfitzdatter och hennes man Niels Trolle till Trolholm ärvde Skarhult.

Sonen Corfitz Trolle tillträdde 1649, då han uppnått myndig ålder. Han blev den siste av Skarhults dansk-skånska ägare och sålde gården 1661.

Corfitz Eriksen Rud är farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors brorsons son.

Niels Trolle är farfars mormors morfars farfars farfars farfars fars halvsysters dottersons sonson.

Corfitz Trolle är farfars mormors morfars farfars farfars morfars systerdotters dotterdotters son.

Ruudsläkten-1630-ca-dansen-hos-rud_erne

Här dansar släktingar till familjen Walkendorff. Släkten Rud innehåller många direkta anfäder och mödrar som Hardenberg, Rønnow och Rosenkrantz. Det finns det även i släkten Rosensparre, bland annat Brahe. På tavlan ser man den åldrande Corfitz Eriksen Rud och hans hustru Birgitte Olufsdatter Rosensparre. Med på bilden är tre av deras fyra döttrar.Det dansande paret till vänster föreställer Birgittes och Corfitz’ äldsta dotter Mette Corfitzdatter med sin äkta man Niels Trolle till Trolleholm. I mitten ses Lisbet Corfitzdatter gift med Niels Krabbe af Østergaard till Skillinge. Paret till höger är Birgitte Corfitzdatter och Christen Skeel til Fusingø. En sonson till Mette Corfitzdatter, Fredrik Trolle gifte sig med Anna Catharine Walkendorff. Tavlan finns på Fredriksborgs Slott..

Ju närmare nutid vi kommer förändras min släktskapsanknytning till Skarhult. De svenska adelsfamiljerna träder in på scenen,och då framför allt de yngre och nyare släkterna. Min släktanknytning finns mer i den skånsk-danska uradeln, men även till Vasa via Brahe och Rønnow.

Den svenska adeln försäkrade sig efter Skånes övergång i stor utsträckning om landskapets bästa gods. Den nye ägaren till Skarhult tillhörde en av storhetstidens magnatsläkter, greve Pontus Fredrik De la Gardie. Han blev några år senare kommendant i Malmö och befälhavare över trupperna i Skåne samt vice generalguvernör över de erövrade provinserna. Ny forskning visar att det inte var Pontus Fredrik De la Gardie, utan i själva verket var hans hustru, Beata Elisabeth von Königsmarck, som köpte Skarhult 1661 för egna pengar. Då hon som gift kvinna var omyndig i juridisk bemärkelse framkommer hon i ägarlängden inte som ägare till Skarhult förrän maken dör 1692.

Pontus Fredrik de la Gardie är farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars farfars morbrors sondotters dottersons sonsons sondotters son och släkt i flera konstellationer. Pontus mor, Ebba Brahe är en släkting från den svenska grenen.

Pontus änka, Beata Elisabet Königsmarck, kom att efter honom besitta Skarhult i trettioett år.

beata-elisabeth-von-kc3b6nigsmarck2

Hon överlevde både sin enda gifta dotter, generallöjtnanten Erik Gustaf Stenbocks till Torpa maka, och dennes dotter Fredrika Vilhelmina Stenbock och hennes man, kaptenen greve Nils Brahe till Skokloster. Vid änkegrevinnan von Königsmarcks död 1723 var hennes arvtagare en tvåårig dotterdotterson, Erik Brahe. 

Fredrika Vilhelmina Stenbock är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors farfars brorsons sondotters sondotters sonsons sondotter och släkt i många fler konstellationer.

Nils Brahe är farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors mosters sonsons dottersons dottersons son och släkt i många fler konstellationer.

Magnus Fredrik Brahe är farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars farfars morbrors sondotters dottersons sonsons sondotters sonsons dottersons son o s v.

Efter Magnus Fredrik Brahes död 1826 sålde arvingarna Skarhult till Karl XIV Johan.

Ägarlängd Skarhult

 

Källor:

Slott och herresäten i Sverige Skåne 1 Malmöhus län Norra delen. 1966 Allhems förlag Malmö

Wikipedia

www.skarhult.se