Släktanknytning till Skarhults slott

Steen Rosensparre är min farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars systerson.

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är min farfars mormors morfars farfars farfars farmors mormors morbrors dotter och farfars mormors morfars farfars farfars mormors mormors morbrors dotter, och släkt i många ytterligare konstellationer. Peder Oxe är son till en direkt anfader till mig, Johan Oxe, och bror till en direkt anmoder Mette Johansdatter Oxe, Peder är min farfars mormors morfars farfars farmors farfars morbror.

Som redan nämnts utgick den Rosensparreska ätten med Oluf Steensen 1624. Av hans döttrar gifte sig Birgitte, drottningens kammarjungfru, med den rike Corfitz Eriksen Rud till Sandholt av urgammal adelssläkt från Själland. De löste ut hennes syster Elisabet och blev ensamma ägare till Skarhult. Deras dotter Mette Corfitzdatter och hennes man Niels Trolle till Trolholm ärvde Skarhult. Sonen Corfitz Trolle tillträdde 1649, då han uppnått myndig ålder. Han blev den siste av Skarhults dansk-skånska ägare och sålde gården 1661.

Corfitz Eriksen Rud är farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors brorsons son.

Niels Trolle är farfars mormors morfars farfars farfars farfars fars halvsysters dottersons sonson.

Corfitz Trolle är farfars mormors morfars farfars farfars morfars systerdotters dotterdotters son.

Nu förändras min släktskapsanknytning till Skarhult. Nu kommer de svenska adelsfamiljerna in på scenen,och då framför allt de yngre och nyare släkterna. Min släktanknytning finns mer i den svenska uradeln.

Den svenska adeln försäkrade sig efter Skånes övergång i stor utsträckning om landskapets bästa gods. Den nye

tillhörde en av storhetstidens magnatsläkter, greve Pontus Fredrik De la Gardie. Han blev några år senare kommendant i Malmö och befälhavare över trupperna i Skåne samt vice generalguvernör över de erövrade provinserna.

Pontus Fredrik de la Gardie är farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars farfars morbrors sondotters dottersons sonsons sondotters son och släkt i flera konstellationer. Pontus mor, Ebba Brahe är en släkting från den svenska grenen.

Pontus änka, Beata Elisabet Königsmarck, kom att efter honom besitta Skarhult i trettioett år. Hon överlevde både sin enda gifta dotter, generallöjtnanten Erik Gustaf Stenbocks till Torpa maka, och dennes dotter Fredrika Vilhelmina Stenbock och hennes man, kaptenen greve Nils Brahe till Skokloster. Vid änkegrevinnan von Königsmarcks död 1723 var hennes arvtagare en tvåårig dotterdotterson, Erik Brahe.

Fredrika Vilhelmina Stenbock är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors farfars brorsons sondotters sondotters sonsons sondotter och släkt i många fler konstellationer.

Nils Brahe är farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors mosters sonsons dottersons dottersons son och släkt i många fler konstellationer.

Magnus Fredrik Brahe är farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars farfars morbrors sondotters dottersons sonsons sondotters sonsons dottersons son o s v.

Efter Magnus Fredrik Brahes död 1826 sålde arvingarna Skarhult till Karl XIV Johan

Steen Rosensparre är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars systerson till Ann Eleonora Walkendorff:

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

far: Axel Ottesen Brahe (1550 – 1616)

mor: Beate Bille (Clausdatter) (1526 – 1605)

far: Claus Bille (1490 – 1558)

syster: Birgitte Stensdatter Bille (- 1553)

son: Steen Rosensparre (1523 – 1565)

Steen Rosensparre är farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars systerson till Ann Eleonora Walkendorff:

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

mor: Lisbet Bille Clausdatter (1608 – 1628)

far: Claus Bille (1574 – 1647)

far: Steen Clausen Bille (1527 – 1586)

far: Claus Bille (1490 – 1558)

syster: Birgitte Stensdatter Bille (- 1553)

son: Steen Rosensparre (1523 – 1565)

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars farmors mormors morbrors dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat ätten Walkendorff (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat ätten Walkendorff (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat ätten Walkendorff (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

far: Henning Walkendorff (1595 – 1658)

mor: Anne Lauridsdatter Brockenhuus (1575 – 1658)

mor: Karen Pedersdatter Skram (1544 – 1625)

mor: Elsebeth Tygesdatter+ Krabbe af Østergaard, til Skedala (1514 – 1578)

mor: Anne Nielsdatter Rosenkrantz (- 1550)

bror: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars mormors mormors morbrors dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat ätten Walkendorff(1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat Walkendorff (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat Walkendorff  (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

mor: Kirsten Eriksdatter Hardenberg (1570 – 1639)

mor: Anne Eilersdatter Rønnow (1541 – 1609)

mor: Anne Tygesdatter Krabbe af Østergaard (1509 – 1543)

mor: Anne Nielsdatter Rosenkrantz (- 1550)

bror: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors morbrors sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

far: Axel Ottesen Brahe (1550 – 1616)

far: Otte Tygesen Brahe (1518 – 1571)

mor: Sophie Jørgensdatter Rud (1488 – 1555)

mor: Kristine Eriksdatter Rosenkrantz (- 1509)

bror: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars morbrors sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

far: Henning Walkendorff (1595 – 1658)

far: Henning Jörgensen Walkendorff (1560 – 1626)

mor: Mette Henriksdatter Gøye

far: Henrik Eskilsen Gøye (- 1533)

mor: Mette Eriksdatter Rosenkrantz (- 1503)

bror: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors farmors brorsdotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

mor: Lisbet Bille Clausdatter (1608 – 1628)

far: Claus Bille (1574 – 1647)

mor: Kirsten Andersdatter Lindenov (1538 – 1596)

mor: Margrethe Thomesdatter Lange (1494 – 1554)

far: Thomas Lange (1460 – 1521)

mor: Anne Nielsdatter Rosenkrantz (- 1550)

bror: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors farmors brorsons dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

far: Christian Barnekow (1556 – 1612)

mor: Mette Johansdatter Oxe (- 1582)

mor: Mette Mogensdatter Gøye (- 1536)

far: Mogens Eskildsen Gøye (1470 – 1544)

mor: Mette Eriksdatter Rosenkrantz (- 1503)

bror: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors mormors farfars mormors brorsons dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

mor: Lisbet Bille Clausdatter (1608 – 1628)

mor: Ingeborg Parsberg Nielsdatter (1582 – )

far: Niels Parsberg (1545 – )

far: Verner Parsberg (1511 – )

mor: Ingeborg Podebusk Predbjörnsdatter (1491? – 1542)

mor: Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz (- 1506)

bror: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors mormors morbrors sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

far: Henrik Jensen Brahe (- 1587)

mor: Anne Esgesdatter Bille (- 1566)

mor: Sophie Henriksdatter Krummedige (1480 – 1538)

mor: Anne Jørgensdatter Rud (- 1533)

mor: Kristine Eriksdatter Rosenkrantz (- 1509)

bror: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars mormors farfars mormors systersons sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

mor: Kirsten Eriksdatter Hardenberg (1570 – 1639)

far: Erik Hardenberg (1529 – 1604)

far: Eiler Hardenberg (1500 – 1565)

mor: Anne Corfitzdatter Rønnow (- 1543)

mor: Ellen Henriksdatter Gyldenstierne (- 1472)

syster: Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (1430 – 1477)

son: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars mormors farmors farfars halvbrors dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

mor: Kirsten Eriksdatter Hardenberg (1570 – 1639)

far: Erik Hardenberg (1529 – 1604)

mor: Karen Eriksdatter Rosenkrantz til Mattrup

far: Erik Styggesen Rosenkrantz till Mattrup (- 1535)

far: Anders Nielsen Styggesen Rosenkrantz  til Hevringholm (- 1478)

halvbror: Ludvig Nielsen Rosenkrantz (1410 – 1490)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars morfars mosters sonsons dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

far: Henrik Jensen Brahe (- 1587)

far: Jens Axelssen Brahe (1507 – 1560)

mor: Anne Lagesdatter Brok af Estrup (- 1524)

far: Lage Esgesen Brok af Estrup (- 1503)

mor: Ellen Henriksdatter Gyldenstierne (- 1472)

syster: Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (1430 – 1477)

son: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farmors fasters sonsons dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda Sandin (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

far: Henrik Jensen Brahe (- 1587)

mor: Anne Esgesdatter Bille (- 1566)

far: Esge Pedersen Bille (1467 – 1552)

mor: Anne Knudsdatter Gyldenstierne (- 1531)

far: Knud Henriksen Gyldenstierne (1420 – 1467)

syster: Sophie Henriksdatter Gyldenstierne (1430 – 1477)

son: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors morfars mosters dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

far: Henrik Jensen Brahe (- 1587)

mor: Anne Esgesdatter Bille (- 1566)

mor: Sophie Henriksdatter Krummedige (1480 – 1538)

far: Henrik Hartvigsen Krummedige (- 1530)

mor: Karen Hak

syster: Kirsten Andersdatter Hak (1423 – 1492)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors morfars fars halvbrors dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

far: Axel Ottesen Brahe (1550 – 1616)

far: Otte Tygesen Brahe (1518 – 1571)

mor: Sophie Jørgensdatter Rud (1488 – 1555)

mor: Kristine Eriksdatter Rosenkrantz (- 1509)

far: Erik Ottesen Rosenkrantz, (1427 – 1503)

far: Otte Nielsen Rosenkrantz (1395 – 1477)

halvbror: Ludvig Nielsen Rosenkrantz (1410 – 1490)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors morfars fasters dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

mor: Lene Tagesdatter Thott (- 1599)

mor: Else Holgersdatter Ulfstand (- 1573)

mor: Helle Nielsdatter Hak (- 1550)

far: Niels Hak (- 1508)

far: Mogens Hak (- 1486)

syster: Kirsten Andersdatter Hak (1423 – 1492)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors morfars morfars morfars fars halvbrors dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

mor: Lisbet Bille Clausdatter (1608 – 1628)

far: Claus Bille (1574 – 1647)

mor: Kirsten Andersdatter Lindenov (1538 – 1596)

far: Anders Hansen Lindenov (- 1554)

mor: Berete Eriksdatter Rosenkrantz (1477 – 1537)

far: Erik Styggesen Rosenkrantz till Mattrup (- 1535)

far: Anders Nielsen Styggesen Rosenkrantz  til Hevringholm (- 1478)

halvbror: Ludvig Nielsen Rosenkrantz (1410 – 1490)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars morfars fars halvbrors dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

far: Henning Walkendorff (1595 – 1658)

far: Henning Jörgensen Walkendorff (1560 – 1626)

mor: Mette Henriksdatter Gøye

far: Henrik Eskilsen Gøye (- 1533)

mor: Mette Eriksdatter Rosenkrantz (- 1503)

far: Erik Ottesen Rosenkrantz, (1427 – 1503)

far: Otte Nielsen Rosenkrantz (1395 – 1477)

halvbror: Ludvig Nielsen Rosenkrantz (1410 – 1490)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars mormors farmors farfars halvbrors sonsons sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

mor: Kirsten Eriksdatter Hardenberg (1570 – 1639)

far: Erik Hardenberg (1529 – 1604)

mor: Karen Eriksdatter Rosenkrantz til Mattrup

far: Erik Styggesen Rosenkrantz till Mattrup (- 1535)

far: Anders Nielsen Styggesen Rosenkrantz  til Hevringholm (- 1478)

halvbror: Otte Nielsen Rosenkrantz (1395 – 1477)

son: Erik Ottesen Rosenkrantz, (1427 – 1503)

son: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors farmors farfars halvbrors dotterdotters dotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

far: Christian Barnekow (1556 – 1612)

mor: Mette Johansdatter Oxe (- 1582)

mor: Mette Mogensdatter Gøye (- 1536)

far: Mogens Eskildsen Gøye (1470 – 1544)

mor: Mette Eriksdatter Rosenkrantz (- 1503)

far: Erik Ottesen Rosenkrantz, (1427 – 1503)

far: Otte Nielsen Rosenkrantz (1395 – 1477)

halvbror: Ludvig Nielsen Rosenkrantz (1410 – 1490)

dotter: Karen Ludvigsdatter Rosenkrantz (1480 – 1535)

dotter: Ide Mogensdatter Munk (Lange) (1510 – 1586)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)

 

 

Mette Olufsdatter Rosenkrantz är farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars mors halvsysters sonsons sondotter till Ann Eleonora Walkendorff:

 

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard privat (ätten Walkendorff) (1925 – 1981)

far: Knut Halvard privat (ätten Walkendorff) (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda privat (ätten Walkendorff) (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff (1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (1644 – 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

far: Axel Ottesen Brahe (1550 – 1616)

far: Otte Tygesen Brahe (1518 – 1571)

far: Tyge Brahe (Axelsen) (- 1523)

far: Axel Pedersen Brahe (- 1487)

far: Peder Axelsen Brahe (- 1441)

mor: Holgerd Holgersdatter Krognos (1381 – 1452)

halvsyster: Else Holgersdatter Krognos (1379 – 1470)

son: Erik Ottesen Rosenkrantz, (1427 – 1503)

son: Niels Eriksen Rosenkrantz (- 1516)

son: Oluf Nielsen Rosenkrantz (1490 – 1545)

dotter: Mette Olufsdatter Rosenkrantz (1533 – 1588)