Kungligheter – Danmark släktband

Kungligheter – Danmark släktband

Mitt släktskap med de danska kungliga släkterna sträcker sig långt tillbaka i tiden. Här talar vi om släktingar som levde för mycket länge sedan. Återigen hänvisar jag till den rådande uppfattningen om hur historien ser ut, forskarna har ju som vanligt olika uppfattningar om vad som kan vara sant och riktigt. Mitt släktskap med de olika kungligheterna är så omfattande att jag inte redovisar allt här på webbsidan, utan jag får hänvisa till släktträdet. Jag hänvisar också till de släkträd som återfinns på det danska kungahusets webbsida.  Där skriver man att den danska monarkin är bland de äldsta i världen. Med säkerhet kan man föra historien tillbaka till Gorm den gamle, som är min direkta stamfader i 31 generationer.

Så här ser mina släktband till danska kungligheter ut

Danmarks regenter – de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar och riksföreståndare) i kungariket Danmark sedan början av 900-talet. Listan inleds traditionellt med Gorm den gamle, då han är den förste danske kung, om vilken man har någorlunda säkra källor. Numera anses det säkerställt att Gorm avled omkring 958. Helt säkra källor finns dock först från Knut den stores tid, då en krönika tillkommer i skånska Lund. Alla tidigare upplysningar kommer från utländska källor och sju eller åtta runstenar. Upplysningar om när Knut I levde saknas, om han över huvud taget har funnits. Emellertid kallade sig Knut den helige själv Knut IV och därför är det numera tradition att räkna bakåt från honom. Det finns flera teorier om vem Knut I var. I några handskrifter, som utgår från Adam av Bremens verk, finns en Hardeknut före Gorm den gamle, medan vissa krönikor översätter namnet Gnupa med Knut. Detta kan stämma, eftersom g och k motsvaras av samma runa. I alla händelser finns i slutet av 900-talet en kung som i Danelagen låter slå mynt med namnet Knut. Numreringen av regenter beror på vilka kungar som tas med och när listans början sätts. (Wikipedia)

Knut I eller Hardeknut var kung i delar av Danmark omkring 917 till 948.

Adam av Bremen berättar att Hardeknut kom från Northmannia (dvs »nordmännens land«, som kan betyda såväl Norge som Normandie). Enligt samma källa anlände han till Danmark för att avsätta den unge kung Sigtrygg. Detta skedde enligt Adam, i ärkebiskop Hogers sista tid och Hoger dog 917. Hardeknut bör därefter ha styrt sitt rike i omkring 30 år. Han efterträddes av sonen Gorm den gamle,

I denna lista används den numrering som finns på det danska hovets hemsida.

Knytlinga ätten

Gorm den gamle , far till Harald Blåtandär mina direkta anor.

Gorm den gamle är min direkte ana i 31 generationer. Han räknas som Danmarks förste formella kung.

Inom Knytlinga ätten har jag i släkten förutom dessa ovan nämnda tre kungar, även

Sven Tveskägg (Svend Tveskæg) af Danmark som är en direkt ana i 29 generationer.

Sven Tveskägg

Harald II af Danmark är en “gammelfarbror” i 28 generationer.

Harald_2_ukendt_kunstner_1685

                                                     Harald II

Knud den Store Knud af Danmark är en gammelfarbror i 27 generationer.

Knut och Ælfgifu (Emma) skänker ett altarkors till klostret New Minster i Winchester 1031, samtida avbildning.

 Knut den store och Ælfgifu (Emma) skänker ett altarkors till klostret New Minster i Winchester 1031, samtida avbildning.

Hardeknud av Danmark och England är sonson till en direkt ana.

                                                                      Hardeknud

Estrid Svensdatter av Danmark,  är min direkta anmoder i 29 generationer. Hon räknas som stammoder till den Estridska ätten.

Ylvingaätten

Svend II Estridsen  f. omkr. 1020 d.1074Svend_estridsen

Konge af Danmark är en direkt ana i 27 generationer.

Jag stammar dubbelt upp i från denne kung, nämligen från hans bägge söner:

Knud II (Den helige) Kung av Danmark  Helgonförklarad.Sankt_Knud den heligeGift med Adele (Edel) van Vlaanderen, paret är en direkta anor i 26 generationer.

Mitt släktskap går via hans döttrar:

Ingegerd Knudsdatter av Danmark gift med jarlen av Östergötland Folke “den tjocke” Ingevaldson Folkungaätten. 

Deras son Bengt Folkesson Snivil (Bjälbo/Folkungaätten) är farfar till Birger Jarl Magnusson far till Magnus Ladulås Birgersson.

Cecilie Knudsdatter af Danmark gift med Erik av Falster som leder fram mitt släktskap med Famljerna Hvide och Ulfeldt.

Erik I “Ejegod” kung av Danmark är en direkt ana i 26 generationer.

Knud V är son till en direkt anmoder i 25 generationer.

Valdemar I den store av Danmark är en direkt ana i 24 generationer .

Valdemar den store. Foto från Wikipedia

Knut VI av Danmark (Valdermarsson) är  bror till en direkt ana som är

Valdemar II “Segraren” av Danmark är en direkt ana i 23 generationer .

Erik IV  (Plogpenning) av Danmark är son och bror till en direkt ana .

Abel af Danmark är en direkt ana i 24 generationer.