Brahe ätten – dansk gren

Brahe Dansk adelsätt

Brahe

Den danska grenens vapensköld

Läs gärna mer om ätten här. Slott och andra platser knutna till ätten kan du läsa mer om under respektive flik.

Kågeröds kyrka Epitafium över familjen Brahe

Otte Tygesen Brahe och Beate Clausdatter Bille med familj.

Tavlan är målad 1613.

På bilden som är ett epitafium från Kågeröds kyrka, vid Knutstorps slott, finns min anfader Axel Ottesen Brahe med, även Tycho Brahe och Sophie Brahe finns med.

Verner Brahe I som räknas som ättens stamfader. Verner Brahe I är min farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars farfars farfars far. En direkt anfader i

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard  (1925 – 1981)

far: Knut Halvard  (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda  (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff ((1825) – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (- 1716)

far: Christopher Walkendorff (1621 – 1690)

mor: Karen Axelsdatter Brahe (1598 – 1631)

far: Axel Ottesen Brahe (1550 – 1616)

far: Otte Tygesen Brahe (1518 – 1571)

far: Tyge Brahe (Axelsen) (- 1523)

far: Axel Pedersen Brahe (- 1487)

far: Peder Axelsen Brahe (- 1441)

far: Axel Pedersen Brahe (- 1425)

far: Peder Torkildsen Brahe (- 1376)

far: Torkild Brahe (1311 – )

far: Niels Vernersson Brahe (1287 – )

far: Verner Brahe I

Niels Vernerson Brahe skrev sig till Gyllebo Simrishamn Sverige.

Torkild Brahe ligger begravd vid Skummeslöv kyrka Skotterup Halland.

Peder Torkildsen Brahe död efter 1377 enligt Finn Holbek: til Mygdal (Halmstad Hrd.), Rennesnäs (Hög Hrd.) og Gyllebo — Slægtens først dokumentarisk paaviselige Medlem, kaldet »den hallandske Knabe«; mageskiftede 1364 med Ebbe Pig om Gods i Fjære . Hrd., beseglede 1376 den skaanske Adels Fuldmagt til Stænderne i Danmark til at hylde Junker Oluf. Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:6- 5 b

Axel Pedersen Brahe död 1425 på Vittskövle slott, begraven vid Vittskövle kyrka Kristianstad Skåne. ”til Vidsköfle (fik en Del ved Giftermaal, en anden Part ved Køb 1401) — begr. i Vidsköfle K. — Forseglede 1398 Forliget i Almarsteg, 1401 Kong Eriks Stadfæstelse i Helsingborg, 1405 Hr. Jens Nielsens Orfeide, var 1408 Ridder(?), forseglede 1419 Forbundet i København mellem den danske og den polske Konge, levede endnu 1425 (da Væbner), da han var Meddommer i en Trætte mellem Dronning Philippa og Biskop Ulrik.”

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:7- 9 b.

Axel Pedersen Brahe död 1487, begraven vid Ystad kyrka Skåne.

” til Krogholm (nu Krageholm, Herrestads Hrd.) og Tosterup (Ingelstads Hrd.) — Var 1452 Ridder og skiftede da med sin Broder og sine Halvbrødre Otte og Laurids Knob, 1469 til Vitterlighed, 1481 kvitterede han Hr. Johan Oxe for sin Andel i Tordsøgaard. 1487 var han DRR og beseglede Hyldingen.”

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:9- 27 a.

Tyge Axelsen Brahe död  7 sep1523 i Malmö Skåne, begraven vid Tosterups kyrka Ingelstad Skåne.

” til Tosterup og Vidsköfle, samt Knudsstrup (Luggude Hrd.) faldet 5. eller 7. sept 1523 for Malmø, var 1502 Høvedsmand paa Højstrup, 1514 ved Kroningen Ridder, forlenet med Sæbygaard (Rønnebergs Hrd), noget inddraget svensk Gods og 1521 med Isolte, sluttede sig 1523 til Kong Frederik I, s. A. DDR”

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:9- 31 a.

Otte Brahe född 2 okt 1518 på Tosterups slott Ingelstad Skåne, död 9 maj 1581 på Helsingsborgs slott Skåne. Far till bland annat Tycho Brahe, och till Tychos yngre bror Axel, min anfader.

” til Knudstrup (Knutstorp) (ombygget 1551) og Elvedgaard (1555), samt Tange (Gudme Hrd.) (1568) — Kom 1529 i Huset hos Erik Banner, nævnes 1536 i Recessen, var 1537—39 Hofsinde, 1544—55 forlenet med Gladsakse, 1548 Marskal paa Hertug Frederiks Rejse til Norge, 1555—67 forlenet med Aalborghus, fik 1559 Brev paa Han Hrds Provsti, 1563 DRR og Proviantmester, skulle med tre andre Rigsraader føre Tilsynet i Jylland i Kongens Fravær, 1565 forlenet med Rödinge Len, 1567 med Helsingborg, 1569 tillige med Froste Hrd. og havde desuden Vissenbjerg Birk i Forlening.”

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:13- 49 h.

Axel Ottesen Brahe född 28 maj 1550 på Knutorps borg, Skåne. Död Dalums kloster Christiansdal, Odense. Begraven vid Veflinge Kirke Skovby Odense. Axel Ottesen Brahe är farfars mormors morfars farfars farfars morfar.

” til Elvedgaard (1571), Orebygaard (Musse Hrd) (arvet 1595 efter sin Faders Halvsøster Fru Birgitte Bølle), Korselitze (Falsters Nr. Hrd), 1603 mageskiftet til Kronen mod Eskebjerg (Bjerge Hrd) —, født 28 Maj 1550 paa Knudstrup død 14 Aug. 1616 paa Dalum Kloster, begr. i Veflinge K. (Ligsten).

Gik i Aalborg Skole, derefter i Tjeneste hos Peder Bille, i Braunschweig, hos Greve Johan af Nassau og hos Greve Günther af Schwarzburg, der gjorde ham væragtig, samt hos Joachim Frederik af Brandenburg. 1574 Hofsinde, 1579—96 forlenet med Rugaard, 1582—85 med Gudumkloster, 1585—95 med Odensegaard og 1594 tillige med St. Knuds Kloster i Odense, 1595—1602 med Helsingborg. 1596 DRR, 1602—03 med Hertug Hans i Rusland, 1602 forlenet med Dalum Kloster, 1606 Statholder i Fyen under Kongens Englandsrejse, 1607 med Kongen i Norge, 1611—12 Krigskommissær og Statholder i Skaane, Halland og Blekinge, 1612 nærværende ved Fredsforhandlingerne i Knærod, 1613 forlenet med Strynø, 1614 Regeringsraad under Kongens Udenlandsrejse.”

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1950:II:17- 70 g.

Karen Axelsdatter Brahe född 23 april 1598 på Helsingborg Slott, Skåne. Uppvuxen hos sin mormor Fru. Anne Rønnow. Död 16 aug 1631 i Odense Købstad. Begraven vid St. Hans Kirke Odense. Gift med Henning Walkendorff och mor till Christopher Walkendorff (1621-1690).

Källa: Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobe, Teisen, (Dansk Adelsforening), [1884 till 2005], DAA 1950:. II:. 24 till 112 k.

Verner Brahe I är farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars farfars farfars farfar till Ann Eleonora Walkendorff:

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard (1925 – 1981)

far: Knut Halvard  (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda  (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff ((1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (- 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

far: Hans Barnekow (1601 – 1630)

mor: Margrethe Henriksdatter Brahe (- 1617)

far: Henrik Brahe (- 1587)

far: Jens Axelssen Brahe (1507 – 1560)

far: Axel Axelsen Brahe (1480 – 1551)

far: Axel Pedersen Brahe (- 1487)

far: Peder Axelsen Brahe (- 1441)

far: Axel Pedersen Brahe (- 1425)

far: Peder Torkildsen Brahe (- 1376)

far: Torkild Brahe (1311 – )

far: Niels Vernersson Brahe (1287 – )

far: Verner Brahe I

Verner Brahe I är farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors morfars mormors farfars farfar till Ann Eleonora Walkendorff:

Ann Eleonora Walkendorff (1957 – )

far: Rolf Halvard (1925 -1981)

far: Knut Halvard  (1902 – 1927)

mor: Erika Matilda (1865 – )

mor: Maja Stina Walkendorff ((1825 – 1867)

mor: Maria Elisabet Walkendorff (1803 – 1882)

far: Lars Walkendorff (1768 – 1824)

far: Christoffer Walkendorff (1726 – 1789)

far: Göran Christopher Walkendorff (1682 – 1739)

far: Hans Walkendorff (- 1716)

mor: Margareta Barnekow (1625 – 1645)

mor: Lisbet Bille Clausdatter (1608 – 1628)

far: Claus Bille (1574 – 1647)

mor: Kirsten Andersdatter Lindenow (1538 – 1596)

mor: Margrethe Thomesdatter Lange (1494 – 1554)

mor: Else Pedersdatter Thott

far: Peder Nielsen Thott (- 1484)

mor: Margrethe Ulfeldt (- 1475)

mor: Else Pedersdatter  Brahe

far: Peder Torkildsen Brahe (- 1376)

far: Torkild Brahe (1311 – )

far: Niels Vernersson Brahe (1287 – )

far: Verner Brahe I