Erik Valkendorf/Walkendorff ärkebiskop i Nidaros

Erik föddes troligen 1465 på Glorups slott, son till Axel Henningsen Walkendorff och Margrethe Pallesdatter Ulfeldt.

Han började sin bana som sekreterare (kansler) hos kung Hans och senare även hos hertig Christian, blivande Christian II. Han hade studerat i Köln och vid universitetet i Greifswald, och fick där magistergrad. Han författade flera litturgiska böcker, och han var bland de första i Norge som tog boktryckarkonsten i bruk. Mer eller mindre mot sin vilja blev han utsedd av kung Hans till ärkebiskop. Kungen skrev till påven och krävde att så skulle ske. Erik hade invändningar mot hertig Christians inställning till kyrkan, men som kungens vän blev han lovad att kungahuset skulle respektera kyrkan. Den 16 augusti 1510 providerade påven Julius II Erik till ärkebiskop i Nidaros.

År 1514 krönte Erik den unge Christian till kung i Oslo.

Han förde blivande drottning Elisabeth från Nederländerna till bröllopet med Christian II. Resan från Amsterdam blev stormig, Erik fungerade som prinsessans själasörjare och präst. Som tack för Eriks tjänster skänkte Elisabeth bland annat ett altarskåp till Leka kirke.

Altarskåp till Leka kirke.

Som ärkebiskop var han hängiven och energisk, han rustade bland annat upp Nidarosdomen, domkyrkan i Trondheim. Han lät infoga Walkendorffs vapensköld i den sydöstliga portalen.

Vapenskölden fanns även på mynt 

Läs mer om mynten här .

Senare kom han i konflikt med kungahuset, när han försvarade den katolska kyrkan rättigheter gällande handel och skattefrihet.

Han blev även anklagad för att vara delaktig i Dyvekes död, vilket senare avfärdades. 

På grund av dessa konflikter blev han tvungen att fly till påven i Rom, där han avled av pesten den 28 november 1522. Läs mer här fler artiklar

Messehagel som har tillhört Erik

Bok med Eriks vapen och initialer