Ätteanor-adliga och kungliga ätter

Ätteanor i kungliga och adliga ätter

Mina släktrötter finns i många adliga och kungliga ätter/släkter. Jag har släktanknytning till Danmark, Sverige ja faktiskt till de flesta länder i Europa. Jag tillhör den yngre grenen av Walkendorff huvudmannaätt. Ätten fortlever i Sverige, men dog ut i Danmark 1747. Ätten introducerades i Sverige 1664, med nr 25 i Riddarhuset. Ättens ursprungliga landstillhörighet är omtvistad. Den beskrivs som härstammande från Österrike, Bayern, och Mecklenburg. Sanningen är nog att släkten levt och verkat i alla dessa regioner, och flyttat över landsgränserna. Släkten har satt sina spår i historien. Här är en bild ur Karen Axeldatter Brahes bibliotek, hon är min farfars mormors morfars farfars farfars mor. Denna vapenbok tillhörde ursprungligen hennes mormor Anne Eilersdatter Rønnow, dotter till Eiler Rønnow . Vapenboken tillhör Walkendorffs släktarkiv. Karen Brahes far var Axel Ottesen Brahe, en yngre bror till Thyco Ottesen Brahe

Walkendorffs släktarkiv

Bilden nedan illustrerar mina släktrötter i den svenska adeln.Läs mer om de olika släkterna  under respektive flik. Kristiern Nilsson Vasa, son till Nils och Kristina är min direkte stamfader i 17 generationer. Den mest berömde släktingen i detta släktled torde väl vara Gustaf Eriksson Vasa (1495-1560) kung av Sverige.  

Vapensköldar svenska ätter