Walkendorf Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

Walkendorf Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland

 

 

Text hämtad från Wikipedia:

Mecklenburg

Mecklenburg tillhör det nordtyska låglandet och upptas till största delen av den s.k. Baltiska sjöplatån, vars riktning i Mecklenburg går från n.v. till s.ö. Endast i s.v. sträcker sig området utanför denna platå, och i n.ö. utbreder sig ett lågt förland fram till Östersjön. Sjöplatån har en bredd av 40–50 km, är i s.ö. omkr. 100 m hög, i n.ö. högst 60 m samt avtar i höjd mot väster. Över platån reser sig några berg, bland vilka märks Helpterberg (179 m), Lichtenberg (166 m), Keulenberg (140 m) i den östra delen och Hoheburg (143 m) m.fl. i nordvästra delen. Utanför den egentliga sjöplatån höjer sig i s.v. Ruhnerberg (178 m) och Sonnenberg (126 m). Även i det nordöstra förlandet finns några, från sjöplatån alldeles fristående lägre berg.

På en grundval av paleozoiska berg vilar krita, som i sydvästra delen är överlagrad av tertiära bildningar. På kritan och de nämnda tertiära bildningarna ligger diluviala sediment av ända till 100–130 m djup och ovanpå dem här och var alluviala lager. För landets ytbildning har istiden varit i hög grad bestämmande. Det är glaciala avlagringar, som bildar marken och betingar dess former. Moränbildningar och rullstensåsar är kvarlevor från denna tid, liksom även den utomordentligt rika förekomsten av sjöar. Inom Mecklenburg finns omkr. 650 sjöar med en totalyta av 850 km², det vill säga 5,3 % av hela landets. De största är Müritzsjön (133 km²), Schwerinsjön (65 km²) och Plauersjön (42,5 km²). Floderna är likaledes många, men små. De flesta är bifloder till Elbe, som själv berör en del av Mecklenburg-Schwerin. De största är Elde (220 km) och Warnow (130 km), den senares vattenområde omfattar 3 171 km². Även Peene upprinner inom Mecklenburg. Några är segelbara, såsom i norr Warnow (med Nebel) och Peene, i söder huvudsakligen Elde.

Kusten är i regel flack, brant är den endast på enstaka ställen, såsom vid Bad Doberan; dess längd är 228 km. Den djupaste inskärningen är Wismarbukten, från vilken Boltenhagener Wiek tränger in väster om den stora ön Poel, medan Salzhaff utmynnar i dess östra del, skild från Östersjön genom halvön Wustrow. En annan haff- eller kanske rättare limanbildning är Breitling, söder om Warnemünde; även en del av Saaler Bodden hör till Mecklenburg.

Vorpommern

Delstaten Mecklenburg-Vorpommern omfattar även en del av det historiska Vorpommern, tidigare en av de nordligaste provinserna i Preussen, gränsande i norr till Östersjön, i väster till det historiska Mecklenburg, i söder till det historiska Brandenburg och i öster till det historiska Hinterpommern.

Genom Oder och Stettiner haff delas det historiska Pommern i Hinterpommern i öster och Vorpommern i väster. Området närmast historiska Mecklenburg kallades Neuvorpommern och omfattade den breda dalgång, som genomflyts av Recknitz (mot norr) och Trebel (mot söder). Vor- och Hinterpommern är mycket olika med hänsyn till kustbildning. Det senare har en jämn kustlinje utan uddar och utan framför kusten liggande öar. Kusten består av en nästan oavbruten rad av dyner från Dievenow till halvön Hela i Västpreussen, och bakom dem ligger strandsjöar, som är avspärrade från havet. Vorpommerns kust har även dyner, till exempel på Darss och Zingst, men omges däremot i hela sin längd av öar: Wollin, Usedom, Kuden, Greifswalder Oie, Rügen, Hiddensee, Zingst och Darss. Bakom dem går vikar djupt in i landet (s.k. haff, bodden eller sund). Usedom och Wollin begränsar i norr Stettiner haff (798 km²) och begränsas själva genom Oders tre mynningar: Peene, Swine och Dievenow. Till sin ytbildning är det historiska Vorpommern en lågslätt med kullar, som knappt når 100 m (den högsta punkten är Vogelsang n.v. om Stettin (S. är numera en stad i Polen), 131 m), däremot höjer sig Jasmund på Rügen till 161 m.

 

Klicka här  så kommer du till byns hemsida med mer information.

 

 

 

Denna plats har givit namn åt vår släkt, eller så är det inte så. Vi vet inte med säkerhet vad vi har för anknytning till denna lilla by. De personer vi funnit som bodde här under 1200-talet hade anknytning till kyrkan.

Scrolla ner på sidan så ser du kartan.

Walkendorf 3D-karta i Google Earth

geografiska koordinater : 53 ° 58 ‘0 “N, 12 ° 33’ 0” East geografiskt läge : Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland, Europa ursprungligt namn : Walkendorf