Släkten Walkendorff

Walkendorff / Valkendorf /Falckendorf / Walchendorph/ Walckendorf / Wokendorph / Walckendrup

Consanguinitet blodsband

Följ med på en hisnande resa i historien. Vår släkt har räknats som adlig så långt tillbaka i tiden, att det inte går att säga exakt när och var de första familjemedlemmarna började räknas som adliga.

Arthur G. Hassø skriver i boken om Kristoffer Valkendorf, fritt översatt från danskan: ” Denna adelssläkt, där adelskap härrör från en så avlägsen forntid, att det icke är möjligt att bestämt datera en exakt tidpunkt”.

I litteraturen som återger vår historia, sägs vi ha vårt ursprung i friherreliga släkter från de södra och mellersta delarna av Europa, och då främst från Bayern och Tyrolen. Läs mer om detta under fliken ätten Walkendorff.  Vårt släktnamn har skrivits olika genom århundraden, Wokendorph, Walchendorph, Valkendorf och nu Walkendorff. Nutida forskning ger ledtrådar som tyder på att vi ursprungligen hette Falkendorf. Tesen är långt i från ny, redan 1630 skriver Niels Heldvad, i sin skrift Navneetymologi “Den förste Falckendorp kom ind i Danmark med Kong Kristoffer af Baiern, var født af Friherreslægt i Tirol”. Dessa rader återfinns redan 1536:

Fortegnelse over »Gammel Adels Slecht udi Danmarck paa de tjder, der Herre Bisperne bleffue affsæt, oc Religionen forandret, Anno 1536«.I Fortalen har Heldvadcrus for øvrigt meddelt nogle lidet betydende Bemærkninger om adelige Slægtnavne, deriblandt følgende: »Den første Falckendorph kom ind i Danmarck med Kong Christoffer aff Beyren, vaar fød aff Frijherrer Slect i Tirol«

Walkendorff25

Det ska även funnits ett slott med samma namn, och det ska ha legat i Bayern. Den  moderna forskningen grundar sig bland annat på heraldiska studier, på sköldevapnet finns tre falkvingar i hjärtskölden. 

Jag kan lova att du får bekanta dig med många kungligheter, kejsare, tsarer, hertigar, adliga personer, helgon, ärkebiskopar, slott och kyrkor, Elefantorden, rektorer och många många fler personligheter.Här finns de flesta släkter och länder i Europa representerade, både från förr och nutida. Jag har valt att även följa släkterna som vi har anknytning till. Detta för att ge er en bild av hur väl sammanflätad släkten är med Europas kungahus och adelssläkter. Vi följer i våra förfäders spår. De allra äldsta släktgrenarna får ses som kuriosa, då vi med säkerhet inte kan verifiera deras existens.

cropped-Walkendorffs-släktarkiv-1834-1.jpg

Jag som guidar er via min släktforskning heter Ann Eleonora Walkendorff.  Följ mig även på min blogg och på Facebook The story of the noble family Walkendorff. 

Välkommen in i vår värld!