Kyrkor knutna till familjen Walkendorff

Här återfinns flera kyrkor som har anknytning till familjen Walkendorff.

Den mäktigaste är nog Nidarosdomen i Trondheim, Nordens näst största domkyrka, och den minsta är min egen bykyrka, Härkeberga, där Christopher Walkendorff (1726-1789) ligger begravd.

Norra Mellby kyrka i Sösdala församling var under en period patronatskyrka för släkten Walkendorff. Detta genom att släkten ägde Maglö gård i kyrkans närhet.

Norra Mellby kyrka
Foto: Åke Johansson 1991 från kyrkokartan.se

Epitafier Norra Mellby kyrka. Från vänster Lorentz Lundeblad, i mitten Anne Sophie von Bartlin, och till höger Jørgen Walkendorff. Bägge herrarna var gifta med Anne Sophie.
Foto och copyright: Ann Walkendorff 2019