Bille ätten

 

Bille ätten

B

Ätten Bille

Mina rötter finns även i släkten Bille. Ta gärna del av denna hemsida om släkten Bille.

TEXT HÄMTAD FRÅN WIKIPEEDIA;

Bille eller Bilde är en dansk uradelssläkt från Skåne, som kan dateras tillbaka till 1200-talet. Namnet Bille har antingen sina rötter i det danska ordet bille (skalbagge, jfr. många andra adelsnamn baserade på djur) eller i anglosaxiskt ord för en person som framställer vapen såsom pikar och hillebarder.

Ättens vapensköld härstammar från 1350-talet och föreställer en sköld indelad i åtta fält genom fyra växelvis röda och vita fält på varje sköldhalva, krönt av en riddarhjälm. Spåren från släkten kan bland annat läsas genom orterna Billesholm och Billeberga i Skåne.

Av ättens många grenar skrev sin en till Svanholm.

En annan, vars stamfar var Claus Bille, skrev sig till Allinde, och har i Skåne varit ägare till en rad betydande gods i Skåne såsom Vanås slott, Trolle Ljungby slott, Rosendals slott, Råbelövs slott,Näsbyholms slott, Vrams Gunnarstorps slott, Ellinge slott med flera.

En medlem av ytterligaren en gren, som skrev sig till Kærsgård, gehejmekonferensrådet Henrik Bille (1709-1789), fick 1788 tillåtelse att med sitt eget namn förena den kort dessförinnan utdöda danska Brahe-ättens namn och vapen och kalla sig Bille-Brahe. Hans son upptogs 1798 i länsgrevligt stånd med länsgrevskapet Brahesminde på Langeland.

Den sistnämnda släktgrenen fortlever, liksom en ättegren stammande från översten Steen Andersen (1624-1688) som 1679 adlades med släkten namn och vapen som naturlig son till riksrådet Anders Bille till Rosendal, länman på Helsingsborgs slott 1610-29.

Du kan även läsa mer här.

Jon I. Bille som räknas till släktens förste stamfader är min farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars farfars farfar, osv.