Walkendorff Tower and recidens – Bergen Norway

Walkendorff Tower Bergen

Photo © Bergen Guide

Utsikt från Walkendorff Tower i Bergen, även kallat Rosenkrantz Tower. Se en vacker videopresentation av Bergen, den inleds med bilder från tornet.

general-view-from-walkendorff-s-tower-bergen-norway bergentower Bergen

Towerbergen

 

 

Walkendorffs rescidens Bergen

Detta murhus byggdes 1558 som privatbostad till Länsherren och hövedsmannen Christoffer Walkendorff. Han hade den posten mellan 1556-1559. Bergen var centralort, och länet bestod av NordNorge och Vestlandet. Huset blev senare rådhus i Bergen. Läs mer. Mer att läsa om Christoffer Walkendorff. Läs även detta.

rådhus,_Bergen Raadhuset_Bergen_1765