Valspråk

Quae sunt Caesaris Caesari Da quae Dei est ad Deum

“Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, ge Gud det som tillhör Gud”

 

Riddare Walkendorff id Kristi grav foto Bertil Wreting copyright Nordiska Museet

Copyright Bertil Wreting Nordiska Museet Stockholm

(Matt 22:21)Vers från Matteusevangeliet och utifrån orden i Romarbrevets 13:e kapitel.

“Render unto Caesar the things that are Caesar’s, and unto God the things that are God’s”

Detta kan tolkas som att det gäller att reflektera över sitt liv och sina tillgångar. Det finns saker som ”kejsaren” behöver för att samhället ska fungera. Att ge Gud vad Gud tillhör är också att uttrycka något viktigt om Guds plats i ens liv.

Detta valspråk kan ju tyckas passa släkten och dess medlemmar som tjänstgjort i olika hov och tjänat kungar och hertigar som riksråd, landsdomare och militärer. Likaså finns ju en ärkebiskop, och flera biskopar i släkten. När vi blev svenska tog det visst stopp, flera släktmedlemmar gjorde i stället uppror mot den nya överheten, och många var nog helt övertygade att Gud vänt dem ryggen.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2013-2018 Ann Walkendorff