Glad midsommar!

I dag den 19 juni 2020 firar vi en annorlunda midsommar i Sverige. Det traditionella firandet här i byn Härkeberga, är inställt på grund av Covid19.

Så här brukar det se ut

Midsommarfirande i Härkeberga 2013
Foto Ann Walkendorff©

Släkten Walkendorff har varit representerad i alla nordiska länder. Christopher Walkendorff var ju under en period länsherre både i Bergen, på Gotland och på Island. Hans farbror ärkebiskopen i Nidaros Erik Walkendorff, var även han på sin tid verksam inom Norden. Till Härkeberga kom släkten från Nyland, nuvarande Finland, i början av 1760-talet. Så släkten har nog firat midsommar enligt flera olika lokala traditioner.

De tidigaste avbildningarna hittar vi i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua, utgiven successivt under sent 1600-tal och 1700-talets början. Antagligen användes midsommar- eller majstången av djäknar – den tidens studenter – och drängar som drog runt i städer och byar och ”sjöng maj” samtidigt som de tiggde mat och pengar.

Majstång i Eric Dahlbergs Suecia Antiqua, utförd av gravören Johannes van den Aveelen. (Kungliga Biblioteket: http://suecia.kb.se).

Midsommarstången kom sannolikt till Sverige från Tyskland under medeltiden.

På bilden från Skara syns en majstång med ringarna trädda över själva pålen, sannolikt ganska vanlig för denna tid. Men i själva verket fanns det länge en stor variation på midsommarstångens utseende och det var först under 1800-talets första hälft som den fick det utseende vi ser mest idag: en påle med en tvärslå, prydd med två lövade ringar. Men det finns fortfarande variationer i olika delar av Sverige. På kontinenten syns majstängerna ofta tidigare på året än i Sverige. I Tyskland hänger kransarna inte från en tvärslå utan istället runt själva pålen, alltså samma utformning som i Suecia Antiqua.

© Copyright 2020 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff