Riddare Walkendorff vid Kristi grav

                                       

Riddare Walkendorff vid Kristi grav
Foto: Bertil Wreting ©Nordiska Museet

Så här i påsktider kan det passa att berätta om detta vackra konstverk.

Det är en alabasterrelief som föreställer riddare Walkendorff som knäböjer vid Kristi grav. Uppe i högra hörnet syns vår vapensköld med tre falkvingar runt en ros. Den är troligen från 1500-talet, och finns nu i Nordiska Museets samlingar i Stockholm.

I guldskrift finns vårt valspråk:

Matt 22:21 Vers från Matteusevangeliet och utifrån orden i Romarbrevets 13:e kapitel.

Quae sunt Caesaris Caesari Da quae Dei est ad Deum

Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, ge Gud det som tillhör Gud

Render unto Caesar the things that are Caesar’s, and unto God the things that are God’s.

Detta kan kanske tolkas som att det gäller att reflektera över sitt liv och sina tillgångar. Det finns saker som ”kejsaren” behöver för att samhället ska fungera. Att ge Gud vad Gud tillhör är också att uttrycka något viktigt om Guds plats i ens liv.

Detta valspråk kan ju tyckas passa släkten och dess medlemmar som tjänstgjort i olika hov och tjänat kungar och hertigar som riksråd, landsdomare och militärer. Likaså finns ju en ärkebiskop, och flera biskopar i släkten. När vi blev svenska tog det visst stopp, flera släktmedlemmar gjorde i stället uppror mot den nya överheten, och många var nog helt övertygade att Gud vänt dem ryggen.

© Copyright 2020 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff