Blogg

Min blogg, här kan du läsa om smått och stort. Följ med på en spännande upptäcktsresa i släktens spår. Möt mina släktingar i familjerna Walkendorff, Brahe, Barnekow, Vasa och så vidare. Jag försöker hela tiden finna nya släktingar, och knyta samman då- och nutid. Släktingarna finns spridda över hela Europa, och de kan kopplas till många historiska händelser.

Rigshofmester

Christoffer Valkendorf(Walkendorff)bloggbild