Alla helgons dag

I dag tänder vi ljus för de nära och kära som inte längre finns i bland oss. Hemma i vår by vilar Christopher Walkendorff född 1726 i Nyland, nuvarande Finland. Han avled 1789 av ålderdomsskröplighet, och begravdes på Härkeberga kyrkogård. Flera av hans närmaste släktingar vilar med säkerhet på samma kyrkogård. En av dem är hans son Lars Walkendorff som […]

Read more