Kungligheter – Danmark, släktband

 

Kungligheter – Danmark, släktband

Mitt släktskap med de danska kungliga släkterna sträcker sig långt tillbaka i tiden. Här talar vi om släktingar som levde för mycket länge sedan. Återigen hänvisar jag till den rådande uppfattningen om hur historien ser ut, forskarna har ju som vanligt olika uppfattningar om vad som kan vara sant och riktigt. Mitt släktskap med de olika kungligheterna är så omfattande att jag inte redovisar allt här på webbsidan, utan jag får hänvisa till släktträdet. Jag hänvisar också till de släkträd som återfinns på det danska kungahusets webbsida.  Där skriver man att den danska monarkin är bland de äldsta i världen. Med säkerhet kan man föra historien tillbaka till Gorm den gamle, som är min direkta stamfader i 31 generationer.

Så här ser mina släktband till danska kungligheter ut

Knytlinga ätten

Gorm den gamle son till Hardeknut, Knut Ioch far till Harald Blåtandär alla mina släktingar.

 

Gorm den gamle är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors farfars far osv, läs mer om släktskapet på separat flik. Mitt dataprogram redovisar bara de första 20 konstellationerna. Han räknas som Danmarks förste formella kung.

 

 

 

 

 

 

 

Inom Knytlinga ätten har jag i släkten förutom dessa ovan nämnda tre kungar, även

Sven Tveskägg (Svend Tveskæg) af Danmark som är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors far osv.

Sven Tveskägg

Harald II af Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors bror osv.

Harald_2_ukendt_kunstner_1685

                                                     Harald II

Knud II den Store Knud II af Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors bror osv.

Knut och Ælfgifu (Emma) skänker ett altarkors till klostret New Minster i Winchester 1031, samtida avbildning.

 Knut den store och Ælfgifu (Emma) skänker ett altarkors till klostret New Minster i Winchester 1031, samtida avbildning.

 

Hardeknud av Danmark och England är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors brorson osv.

                                                                                    Hardeknud

Estrid Svensdatter av Danmark,  är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmor osv, min direkta stammoder i 29 generationer. Hon räknas som stammoder till den Estridska ätten.

Ylvingaätten

Svend II Estridsen  f. omkr. 1020 d.1074Svend_estridsen

Konge af Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars far osv.

 

 

 

 

 

 

Jag stammar dubbelt upp i från denne kung, nämligen från hans bägge söner:

Knud II (Den helige) Kung av Danmark är farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars morfars mormors farmors morfar osv. Helgonförklarad.Sankt_Knud den helige

Gift med Adele (Edel) van Vlaanderen som är farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars morfars mormors farmors mormor osv.

Mitt släktskap går via hans döttrar:

Ingegerd Knudsdatter av Danmark gift med jarlen av Östergötland Folke ”den tjocke” Ingevaldson Folkungaätten. Deras son Bengt Folkesson Snivil (Bjälbo/Folkungaätten) är farfar till Birger Jarl Magnusson far till Magnus Ladulås Birgersson.

Cecilie Knudsdatter af Danmark gift med Erik av Falster som leder fram mitt släktskap med Famljerna Hvide och Ulfeldt.

Erik I ”Ejegod” kung av Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfar osv.

Knud V av Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farmors halvbror osv.

Valdemar I den store  av Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfar osv.

Knut VI av Danmark (Valdermarsson) är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farbror osv.

Valdemar II ”Segraren” av Danmark  är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars far osv.

Erik IV  (Plogpenning) av Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars halvbror 0sv.

Abel af Danmark är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars halvbror osv.