Ätteanor-adliga och kungliga ätter

Ätteanor i kungliga och adliga ätter

Mina släktrötter finns i många adliga och kungliga ätter/släkter. Jag har släktanknytning till Danmark, Sverige ja faktiskt till de flesta länder i Europa. Jag tillhör den yngre grenen av Walkendorff huvudmannaätt. Ätten fortlever i Sverige, men dog ut i Danmark 1747. Ätten introducerades i Sverige 1664, med nr 25 i Riddarhuset. Ättens ursprungliga landstillhörighet är omtvistad. Den beskrivs som härstammande från Österrike, Bayern, och Mecklenburg. Sanningen är nog att släkten levt och verkat i alla dessa regioner, och flyttat över landsgränserna. Släkten har satt sina spår i historien. Här är en bild ur Karen Axeldatter Brahes bibliotek, hon är min farfars mormors morfars farfars farfars mor. Denna vapenbok tillhörde ursprungligen hennes mormor Anne Eilersdatter Rønnow, dotter till Eiler Rønnow . Vapenboken tillhör Walkendorffs släktarkiv. Karen Brahes far var Axel Ottesen Brahe, en yngre bror till Thyco Ottesen Brahe

Walkendorffs släktarkiv

Bilden nedan illustrerar mina släktrötter i den svenska adeln.Läs mer om de olika släkterna  under respektive flik. Kristiern Nilsson Vasa, son till Nils och Kristina är min direkte stamfader i 17 generationer. Den mest berömde släktingen i detta släktled torde väl vara Gustaf Eriksson Vasa (1495-1560) kung av Sverige.  

Vapensköldar svenska ätter

 


Barnekow ätten

Barnekow Aluericus von Barnekow (de Bernekowe) räknas som stamfader. Han är farfars mormors morfars farfars morfars farfars farfars farfars farfars farfars far OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars farfars farfars farfars farfars farfar till Ann Eleonora Walkendorff. Död efter 1271 enligt Danmarks Adels Aarbog, Thiset, Hiort-Lorenzen, Bobé, Teisen., (Dansk Adelsforening), [1884 – 2005]., DAA 1912:32.  ”skal have ejet …

Visa sida »

Bille ätten

  Bille ätten B Ätten Bille Mina rötter finns även i släkten Bille. Ta gärna del av denna hemsida om släkten Bille. TEXT HÄMTAD FRÅN WIKIPEEDIA; Bille eller Bilde är en dansk uradelssläkt från Skåne, som kan dateras tillbaka till 1200-talet. Namnet Bille har antingen sina rötter i det danska ordet bille (skalbagge, jfr. många …

Visa sida »

Brahe ätten – dansk gren

Brahe Den danska grenens vapensköld Läs gärna mer om ätten här. Slott och andra platser knutna till ätten kan du läsa mer om under respektive flik. Otte Tygesen Brahe och Beate Clausdatter Bille med familj. Tavlan är målad 1613. På bilden som är ett epitafium från Kågeröds kyrka, vid Knutorps slott, finns min anfader Axel Ottesen Brahe …

Visa sida »

Brahe ätten – svensk gren adlig ätt nr 1

Den svenska Brahe ättens vapensköld ”Brahe, gammal svensk adelsätt, som sedan 1561 innehar grevlig värdighet. Släktnamnet, som upptogs av ätten i dess andra för oss kända generation (se nedan), skrevs ursprungligen Bragde, undantagsvis även Brade; under 1500-talet förekomma därjämte formerna Brae, Brage, Braa och Bra, och det var först under 1600-talets förra hälft som den …

Visa sida »

Gyldenstierne

Min förste anfader i släkten Gyldenstierne är Nils Eriksen G. nämnd 1314. Han är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars morfars farfars farmors far OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors farfars farfars far OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors morfars farfars farmors far OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors mormors farfars …

Visa sida »

Gyllenstierna svensk gren av ätten Gyldenstierne

Jag väljer att publicera släkten Gyllenstiernas hjärtsköld, med en gyllene stjärna i mitten. De olika grenarna av Gyllenstierna har använt sig av olika vapensköldar beroende på tillhörighet. Gyllenstierna af Björksund och Helgö – 45 (Grevlig) Gyllenstierna af Ericsberg – 24 (Grevlig) Gyllenstierna af Fogelvik – 47 (Grevlig) Gyllenstierna af Lundholm – 3 (Friherrlig) Gyllenstierna af …

Visa sida »

Krummedige ätten

Ätten Krummedige Här knyts mina band till Vasa ätten ihop. Segebod Krummedige är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors morfars far till Ann Eleonora Walkendorff: Ann Eleonora Walkendorff (1957 – ) far: Rolf Halvard  (1925 – 1981) far: Knut Halvard  (1902 – 1927) mor: Erika Matilda  (1865 – ) mor: Maja Stina Walkendorff …

Visa sida »

Rosenkrantz ätten

  Ätten Rosenkrantz räknas som dansk uradel, där den 7 mars 1757 blev upphöjd till friherrelig. Det finns en svensk adlig gren som skriver sig Rosencrantz. Den utgår från Holger Rosencrantz till Örup och naturaliserades 1752, och introducerades på nummer 1967 i det svenska Riddarhuset. Det finns även en norsk adlig gren som skriver sig Rosenkrantz. Den …

Visa sida »

Vasaätten

Vasaättens vapensköld Här berättar jag om ätten Vasas ursprung och min anknytning till densamma. Läs mer om Vasaättens kungligheter under annan flik. Min direkta anfader är Nils Kettilsson (Vasa) till Björnö Frötuna, han är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors farfar OCH farfars mormors morfars farfars farfars mormors morfars farmors farfar OCH farfars mormors morfars farfars …

Visa sida »

Framstående personer i släktträdet

Berömda personer i släkten   Magnus De la Gardie, Magnus Ladulås . Birger Jarl, Per Brahe d ä, per Brahe d y,

Visa sida »

%d bloggare gillar detta: