Nationaldag och Vasa!

 

I dag den 6 juni firar Sverige nationaldag. Gustav Eriksson (Vasa) skall ha valts till kung i Strängnäs den 6 juni år 1523. Det är en av anledningarna till att vi firar i dag. Gustav Vasa finns i vårt släktträd. Men det ska tilläggas att vi nog kan räknas till Gustav Vasas ”fiendesida” då den grenen på släktträdet som vi tillhör lierade sig med mäktiga familjer i Skåne/Danmark.

Vår direkta ana Kristiern Nilsson (Vasa) 1365-1442 är kung Gusatv Vasas farfars far. Kristiern Nilsson är nämnd första gången 1396 då han dubbades till riddare. Han var son till Nils Kettilsson (Vasa) och Christina Jonsdotter (Rickebyätten).

Vasaättens vapen före   Gustav Vasa

Rickebyätten

 

 

 

 

 

Han stod högt i gunst hos drottning Margareta samt hos Erik av Pommern.

 

 

Det samma gällde vår direkta ana Peder Henningsen Walkendorff som tjänstgjorde i hovet, hans namn finns med i deras följe, bland annat 1405 i Helsingborg.

 

 

Walkendorff

Kristiern Nilsson (Vasa) var länsherre och kunde agera tämligen självständigt. Han var ett gott stöd för kung Erik av Pommern såväl militärt som inom det svenska riksrådet.

I sitt andra gifte 1428 med Margareta Eriksdotter Krummedige, född omkring 1390 i Köpenhamn och död den 9 juni 1451, (dotter till Erik Krummedige till Trankärr (ca 1338–1439) och Beata von Thienen född 1360), fick han barnen Johan Kristiernsson (Vasa) Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) Nils Kristiernsson (Vasa).

von Thienen

 

Johan Kristiernsson (Vasa) är Gustav Vasas farfar.

Johans syster Birgitta gifte sig med Claus Rønnow, de blev därmed våra direkta anor. År 1439 blev Claus danskt riksråd och 1449 marsk, och han medverkade 1460 till Kristian I:s val till hertig i Slesvig och Holstein och följde honom 1474 på resan till Rom. Han deltog flera gånger i förhandlingarna med Sverige och likaledes i krigstågen dit samt blev tillfångatagen i slaget på Brunkeberg 1471. Genom sitt gifte 1454 med Birgitta (Brita Vasa) blev han och vi släkt med flera svenska adelsätter.

Rønnow

Deras dotter Margarethe Rønnow gifte sig med Claus Bille som var född omkring 1490 och död 4 januari 1558.

  

Claus Bille

Han var en dansk storman, riddare och riksråd, bror till ärkebiskop Torben Bille. Claus Bille begagnades av Kristian II i flera militära uppdrag och deltog i tåget mot Sverige 1520. Han dubbades till riddare vid dennes kröning i Storkyrkan i Stockholm. Under de följande två decenninerna ökade han alltmer sin makt med bland annat Vanås slott, och han hade även Bohus fästning som förläning. Han blev även norskt och danskt riksråd. I grevefejden tjänade han troget Kristian III, som han stödde bland annat i Norge. Han blev även under dennes regering en inflytelserik man och användes särskilt för uppdrag i Norge. Ända in på 1550-talet omtalades han ofta i Gustav Vasas brev – med honom hade han som hövitsman på gränsfästningen Bohus oändliga mellanhavanden och tvister. Claus Bille var en av sin tids största jorddrottar i Danmark och efterlämnade vid sin död enorma rikedomar.

Bille

Paret Bille som blir våra direkta anor, blir även morfar och mormor åt den berömde vetenskapsmannen och astronomen Tycho Brahe.

Deras dotter Beate Clausdatter Bille gifte sig med Otte Thygesen Brahe. De fick många barn, bland annat sonen Tycho, dottern Sophie Ottesdatter Brahe gift Thott, och riksrådet Axel Ottesen Brahe.

Tycho Ottesen Brahe

Sophie Ottesdatter Brahe

 

 

 

Ur Sophie Brahes släktbok

Det sägs att Sophie och hennes släkt ville lyfta fram och visa på släktskapet med Vasa.

Axel Ottesen Brahes dotter Karen Brahe gifter sig med Henning Walkendorff till Glorup.

Ur Sophie Brahe släktbok
Walkendorff Brahe

 

© Copyright 2018 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error