Valkendorfbogen Walkendorffboken från 1582

Köpenhamn stod i lågor 1728. Det gula området på kartan visar brandens omfattning.Københavnsbrand1728

Läs mer om branden här.

Som genom ett under undkom detta fantastiska verk från 1582- Valkendorfbogen, lågornas rov vid den katastrofala branden i Köpenhamn 1728. Branden ödelade en femtedel av Köpenhamns stad. Verket förvaras på Köpenhamns Stadsarkiv.

foto: Ann Walkendorff

foto: Ann Walkendorff

Boken som är inbunden i ett praktfullt läderband med rika utsmyckningar. Köpenhamns stadsvapen syns i en guldstämpel på omslaget.

foto: Ann Walkendorff

foto: Ann Walkendorff

Boken är handskriven på pergament och är resultatet av Christoffer Valkendorfs, som då var renteminister, försök att bringa ordning och reda i Köpenhamns ekonomi och styre. Redan 1578 höjdes missnöjda röster mot de styrande, med anklagelser om vanskötsel av stadens och rikets finanser.

Varje stycke är som ett konstverk i sig, och inleds med fantastiska initialer. Denna visar bokstaven V från sidan 1 ”Kung David spelar harpa, Davids psalmer”.

foto:Ann Walkendorff

foto:Ann Walkendorff

I boken finns Christoffer Valkendorffs liv och förtjänster nedtecknade, vilket är en oersättlig källa för vår släkts historia.

© Copyright Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error