Universitetsstudier redan på 1400-talet

Kunskap är nyckeln till framgång….. Det är ganska fantastiskt att medlemmar i släkten Walkendorff, redan på 1400-talet var inskrivna och bedrev studier på de främsta universiteten. Så man kan kanske påstå att jag följer i ”fädrens spår”, då jag själv nått magisternivå. Ett anrikt universitet är det i Greifswald, som grundades 1456. År 1491 skriver den blivande ärkebiskopen i Nidaros, Erik […]

Read more

Släktens första kvinnliga riddare!

En av våra yngsta släktmedelmmar Wilma von Walkendorff, dubbad till släktens första kvinnliga riddare. Cermonin ägde rum i Livrustkammaren i dag den 10 januari. Släktens äldste kände riddare Peder Henningsen Walkendorff  omnämns redan i slutet på 1300-talet då han återfinns i kung Eriks och drottning Margaretas följe. Riddarklubben dubbar alla som klarar att vara en Bra kompis till riddare. http://livrustkammaren.se/sv/barn-ungdom/riddarklubben

Read more

Walkendorffarne/Valckendorfarne på Klingstrup

  God fortsättning på det nya året! Sitter och bläddrar i mina böcker som handlar om släkten. Jag har numera en gammal bok från 1882 i min ägo. Den är skriven av prof. Schurmann och heter Valckendorferne paa Klingstrup. Boken är dedikerad av författaren till en Hr. Stiftesamtmand Baron Bille-Brahe. Klingstrup Gods omnämns redan 1351. Gården var i Walkendorffarnas ägo […]

Read more