Universitetsstudier redan på 1400-talet

Kunskap är nyckeln till framgång….. Det är ganska fantastiskt att medlemmar i släkten Walkendorff, redan på 1400-talet var inskrivna och bedrev studier på de främsta universiteten. Så man kan kanske påstå att jag följer i ”fädrens spår”, då jag själv nått magisternivå. Ett anrikt universitet är det i Greifswald, som grundades 1456. År 1491 skriver den blivande ärkebiskopen i Nidaros, Erik […]

Read more

Valkendorfs Collegium Köpenhamn- Nordens äldsta

”Ave Maecenas noster Christophore, domus fundator Walckendorphianæ! Gratias agunt tibi hic alumni clare canantes…” ”Vort hus af Danmarks gamle stamme samler kuld af folkets blod og marv. Vi ta’r ungdom på ungdom i arv, og vi ta’r vor tørn til slægtens tarv. Seklerne går – men VALKENDORF består og vort hus vil fostre kuld på kuld fra vår til vår.” […]

Read more

Vårt ursprung – Falkendorf i Bayern eller Tyrolen?

Vårt ursprung – Falkendorf i Bayern eller Tyrolen? Schloss Falkendorf – äntligen har jag hittat en bild på slottet. Här är bildbeviset, det finns en slottsruin i en liten by som heter Falkendorf, och som ligger i Österrike. Bilden är gammal, och på en nytagen bild från 2012 finns endast en mindre del kvar av ruinen. Det ser ut som […]

Read more

Släktens första kvinnliga riddare!

En av våra yngsta släktmedelmmar Wilma von Walkendorff, dubbad till släktens första kvinnliga riddare. Cermonin ägde rum i Livrustkammaren i dag den 10 januari. Släktens äldste kände riddare Peder Henningsen Walkendorff  omnämns redan i slutet på 1300-talet då han återfinns i kung Eriks och drottning Margaretas följe. Riddarklubben dubbar alla som klarar att vara en Bra kompis till riddare. http://livrustkammaren.se/sv/barn-ungdom/riddarklubben Please […]

Read more

Walkendorffarne/Valckendorfarne på Klingstrup

  God fortsättning på det nya året! Sitter och bläddrar i mina böcker som handlar om släkten. Jag har numera en gammal bok från 1882 i min ägo. Den är skriven av prof. Schurmann och heter Valckendorferne paa Klingstrup. Boken är dedikerad av författaren till en Hr. Stiftesamtmand Baron Bille-Brahe. Klingstrup Gods omnämns redan 1351. Gården var i Walkendorffarnas ägo […]

Read more