Titlar & Utmärkelser

Elefantorden Denna förnäma orden har tilldelats …släktingar

Riksråd

Ärkebiskop

Landsdomare