Sjöö slott

Slottet grundades av Johan Gabriel Stenbock (1640-1705) som är min släkting via Vasa linjen, Brahe, De la Gardie, Oxenstierna, och Krummedige. Han är bland annat farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons sonsons dottersons dotterson o s v. Arkitekten Nicodemus Tessin d ä  ritade slottet, som uppfördes under åren 1669 till 1679. Läs mer på slottsguiden.

Redan på medeltiden omnämns platsen, år 1541 köper Gustav Vasa (farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons son o s v )gården av fogden Jacob Vestgöte Sjöö. Erik XIV ( farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons sonson o s v )bytte bort gården till Gustaf Johansson (Tre Rosor) som är farfars mormors morfars farfars farfars morfar o s v Han skrev sig som greve till Enköping och friherre till Lindholmen. Slottet kom i släkten Stenbocks ägo genom hans giftemål med Cecila Gustavsdotter (Stenbock), syster till Katarina Stenbock, hustru till Gustav Vasa.

Johan Gabriel Stenbock var ogift och dog barnlös. Hans systersons dotter Hedvig Catharina Lillie som  är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons sonsons dottersons dotterdotters sondotter o s v, gifte sig med Magnus Julius De la Gardie som är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons sonsons dottersons sonson o s v. Hon fick ärva Sjöö slott, på så vis kom det i släkten De la Gardies ägo.

1813 såldes slottet till Johan Gustav Banér. Släkten Banér har sedan dess ägt slottet. Jag är släkt med familjen Banér via bland annat Axel Nilsson Banér (1513-1554). Han är  farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors mormors brorsons dotterson o s v. Jag är släkt via Brahe, Barnekow, Grubbe, Bille, Trolle, Ulfstand, Gyllenstierna och Thott.

I dag är Sjöö Gårdsförvaltning ett av landets största lantbruk. Slottet är inte öppet för allmänheten.


All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove
%d bloggare gillar detta: