Ellinge slott Skåne Sverige

Foto från Wikipeda

Ellinge slott som det ser ut i nutid.

Ellinge omkr. 1680 sett från norr (Buhrman-Fischer)

Ellinge omkr. 1680 sett från norr (Buhrman-Fischer)

Jag får väl räkna Ellinge som släktens svenska stamgods. Christopher Walkendorff(1621-1690) min direkte anfader i 10 generationer skrev sig till Ellinge och ytterligare tre slott. Troligtvis tillträdde han slottet runt 1640, då hans hustru Margareta Barnekow ärvde Ellinge från sin faster Mette Barnekow. Läs mer om Christoper under annan flik.

1690 ärvdes slottet av Christophers och Margaretas son Hans Walkendorff, läs mer om honom under ätten Walkendorff. Han blev så småningom släktens olycka, hans smeknamn var ju det föga smickrande ”Herr Hans lånekaka”.

Slottet används i dag som konferensanläggning. Läs mer om slottets historia.