Riddare Walkendorff vid Kristi grav

Foto: Bertil Wreting ©Nordiska Museet

Denna alabasterrelief föreställer riddare Walkendorff som knäböjer vid Kristi grav. Uppe i högra hörnet syns vår vapensköld med tre örnvingar runt en ros. Den är från 1500-talet och finns i Nordiska Museets samlingar i Stockholm. Det ser ut som bilden varit förgylld i guld, fragment av detta kan skönjas. Undrar hur den kommit i museets ägo? Vem av Walkendorffarna föreställer den tro? Troligtvis är det Rigshofsmästare Christoffer Walkendorff (1525-1601). Har han personligen besökt graven i Jerusalem, som pilgrim, eller var det vanligt att framställa sig på detta vis? I boken om Christopher Walkendorff dateras den till 1582 och texten är släktens valspråk:

Ge kejsaren det som tillhör kejsaren, ge Gud det som tillhör Gud. (Matt 22:21). Vers från Matteusevangeliet och utifrån orden i Romarbrevets 13:e kapitel.

Bilden är publicerad med tillstånd av Nordiska Museet. Jag vill tacka för föredömlig och generös service vid framtagandet av bilden.

 


Be the first to comment