Vasaätten

Vasaättens vapensköld

Här berättar jag om ätten Vasas ursprung och min anknytning till densamma. Läs mer om Vasaättens kungligheter under annan flik.

Min direkta anfader är Nils Kettilsson (Vasa) till Björnö Frötuna, han är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors farfar OCH farfars mormors morfars farfars farfars mormors morfars farmors farfar OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars mormors farfar OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors mormors farmors mormors far OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farmors mormors farmors mormors far.

Han var fogde på slottet Tre Kronor. Hans hustru var Christina Jonsdotter Stierna  (Rickebyätten). Med anor från släkter som Lejonbalk (Blå), Christiern Scherembeke (av Öland), Puke, Tre Sjöblad och Lejonansikte).  Se släktträdet.

Mina anor fortsätter med Nils son Kristiern Nilsson(Vasa) till Björnö,Frötuna som var riddare, riksråd, riksdrots, ståthållare i Viborg och rikshövitsman. Han ägde bland annat Revelsta Gård  Altuna socken i Fjärdhundra, Uppland. En annan släkting till mig, och en yngre släkting till Kristiern, nämligen hans syster Ramborgs sonson, kung Karl Knutsson (Bonde) är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors fasters sonson och släkt i ytterligare 117 konstellationer, han lät tillfångata Kristiern och beslagtog Revelsta. Han tvingade senare även bort honom från Åbo Slott, läs mer under slott & gårdar.

 

Jag har som sagt även mina anor i Kristierns syster Ramborg Nilsdotter Vasa, gift med Tord Röriksson Bonde. Deras dotter Margareta blir min direkta anmoder, hon gifter sig med Ivarr Nielsen, senare Thott. Släkten går vidare via Trolle, Ulfstand, Bille, Brahe, Barnekow och Walkendorff.

Kristiern och Margareta Eriksdotter Krummediges dotter Birgitta Kristiernsdotter (Vasa) direkt anmoder, gifter sig med Claus Rönnow. Även här har jag släktanknytningar till Bille, Brahe och Hardenberg. Claus Bille,  farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfar OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfar osv. dansk krigare och statsman, en av Danmarks rikaste män, skulle bli den man, som en annan Vasaättling, nämligen Gustav Vasa kom att frukta och hata mest. Bakåt finns släktband till von Thienen, Skram och Limbek.

Birgittas syster Kristina Kristiernsdotter Vasa var gift med Bengt  Jönsson Oxenstierna. Deras mest kände son var Jöns Bengtsson Oxenstierna.

Kristierns sonson Erik Johansson Vasa var far till

Gustav Vasa (läs mer under fliken kungligheter), en syster till honom Margareta Eriksdotter Vasa var gift med Joakim Brahe far till Per Brahe d.ä.

 

Både Erik Johansson Vasa och Joakim Brahe avrättades vid Stockholms blodbad 1520