Släktband med Per Brahe d.ä.

Per Brahe d.ä. är farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars mormors brorsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars mormors morfars farmors brorsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars mormors brorsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars mormors mosters sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors morfars fasters sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars farbrors dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars farfars brorsdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors mormors mormors systersons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farmors mormors mormors systersons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors morfars mormors brorsdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars farfars morbrors sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars mormors mormors farmors mormors brorsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farmors mormors farmors mormors brorsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars morfars farfars mosters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farmors farfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars farfars fasters dotterdotters dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors farfars fasters dotterdotters dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars morfars farfars systersons sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors mormors mormors farfars systersons sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars mormors farfars mormors mormors farfars systersons sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors mormors farfars systersons sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors morfars mormors morfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors farmors morfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farfars farfars systerdotters dotterdotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors farfars farbrors dotterdotters sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars morfars mormors morfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors morfars farfars systerdotters dotterdotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farmors farmors morfars fasters sonsons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farmors morfars farmors morbrors sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars farfars farbrors dotterdotters sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars morfars morfars mormors morfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors morfars farfars brorsdotters dottersons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors fasters dotterdotters dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars farfars mormors morfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors morfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farfars farfars brorsdotters dottersons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors mormors mormors mormors farfars systersons sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors mormors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farmors mormors mormors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farfars farmors mormors farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors farmors mormors morfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors mormors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars mormors farfars mormors mormors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars mormors mormors morfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars farmors mormors morfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors farbrors dotterdotters sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farmors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars morfars mormors mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors morfars morfars mormors mormors farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars farmors mormors mormors farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors morfars mormors mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farfars mormors mormors farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors farmors mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farmors farmors mormors farfars farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors morfars mormors mormors farbrors sonsons dotterdotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors mormors mormors mormors morfars farfars brorsons sondotters dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars morfars farfars brorsons sondotters dotterdotters sondotters sonsons son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars morfars mormors farmors morfars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars morfars mormors farmors mormors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors farfars morfars farfars farfars farmors mormors mors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors farfars morfars farfars farfars farmors mormors fars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farmors farfars mormors mormors farfars farmors farfars mormors morfars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farmors farfars mormors mormors farfars farmors farfars mormors mormors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars morfars farfars farfars farmors mormors mors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars morfars farfars farfars farmors farbrors dottersons sondotters dottersons sonsons dotterdotters dottersons dottersons sonson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars farfars mormors farfars morfars farfars farfars farmors mormors fars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farmors farfars mormors farmors morfars farfars morfars farmors mormors fars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farmors farfars mormors farmors morfars farfars morfars farmors mormors mors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors halvsysters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars farmors mormors farfars farfars farfars mormors morfars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars morfars morfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors halvsysters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars farfars farmors mormors farfars farfars farfars mormors mormors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors halvsysters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farfars farmors morfars farfars farfars farfars farfars mors halvsysters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars farfars mormors morfars farfars farfars farmors mormors mors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farfars farfars mormors morfars farfars farfars farmors mormors fars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors morfars mormors mormors morfars farfars farfars farmors mormors fars halvbrors dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors morfars mormors mormors morfars farfars farfars farmors mormors mors halvsysters dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors farfars farmors farfars farfars farfars farfars farfars farmors halvsysters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars morfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors fasters sonsons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars farfars farfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors fasters sonsons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars morfars morfars mormors farfars farfars farfars farfars farmors fasters sonsons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farmors farfars farmors morfars farfars farfars farfars farfars morfars systersons sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors farfars farmors farfars farfars farfars farfars farfars farmors fasters sonsons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars mormors morfars morfars farfars morfars farfars mormors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors morfars farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors mormors morfars farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors mormors mormors farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars mormors morfars farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars mormors mormors farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors mormors farfars farmors farfars farmors mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars mormors morfars morfars farmors morfars farmors morfars mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farmors mormors farfars farfars morfars farfars mormors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farmors mormors morfars farfars morfars farfars mormors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars mormors mormors farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors mormors mormors farfars farfars morfars farfars mormors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors mormors mormors morfars farfars morfars farfars mormors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors mormors farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors mormors morfars farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars morfars farfars morfars mormors morfars farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors mormors mormors mormors mormors farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farfars farfars mormors farfars mormors morfars farfars mormors farfars mormors farmors morfars fasters dottersons sondotters sonsons dotterdotters dottersons dotterdotters sonsons sondotters son

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors mormors mormors farfars farmors morfars farmors morfars mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farmors mormors morfars farmors morfars farmors morfars mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farfars mormors mormors mormors mormors morfars farmors morfars farmors morfars mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson

OCH farfars mormors morfars farfars farmors farmors farfars farmors farmors mormors farfars farmors morfars farmors morfars mormors farfars systerdotters sonsons dottersons sondotters dotterdotters sondotters dottersons sonsons dotterson