Kristina Nilsdotter Gyllenstierna

Kristina är farfars mormors morfars farfars farfars farfars morfars mormors farfars brorsons sondotter o s v.

Christian II af Danmark är farfars mormors morfars farfars farmors morfars mormors farfars farmors farfars farfars farmors brorsdotters dottersons sonsons sonsons son o s v.

Kristina Nilsdotter Gyllenstierna, född 1494, dotter till Nils Eriksson Gyllenstierna (1457-1495) och Sigrid Eskilsdotter Banér (1454-1527), är en av den svenska historiens mest berömda kvinnor. Gift vid arton års ålder med regenten Sten Sture d y (1492-1520) med vilken hon fick sex barn. Hon blev efter hans död tillförordnad regent och ledare av den svenska frigörelsekampen mot Danmark och ledde försvaret av Stockholm mot Kristian II. Avled 1559 på Hörningsholm och ligger begravd i Trosa (gravkoret brann ner 1773). Står idag staty på Stockholm slotts borggård.

Efter Sten Sture den yngres död i februari 1520 organiserade Kristina Gyllenstierna Sveriges försvar och ledde försvaret av Stockholms stad mot Kristian av Danmarks trupper. Svenskarna besegrades dock och Kristina kapitulerade i september 1520 efter löften om amnesti av kungen. I förhandlingarna med Kristian gavs Kristina dessutom ekonomiska garantier. Hon skulle få behålla Tavastehus slott och län, Kuhmo gård i Finland, Hörningsholm i Sörmanland samt Eksjö i Småland.

Trots löften om amnesti ställdes Kristina Gyllenstierna samt flertalet av Sten Stures anhängare inför rätta i den kätteriprocess som föregick Stockholms blodbad. Kristian II lär ha kallat till sig Kristina och gett henne tre alternativ: att bli bränd, att bli dränkt eller att bli levande begravd.

Hon klarade sig dock med fängelse efter att ha lovat att böta med sina gods samt att se till att hennes son kom hem från sin uppehållsort Danzig. Ett flertal av Kristinas nära släktingar och anförvanter avrättades under blodbadet, bland annat hennes två bröder Erik och Eskil. Dessutom hämtades kvarlevorna efter hennes make och hennes yngsta barn (som troligen avlidit under sommaren 1520) från begravningsplatsen och brändes på bål.

Kristina hölls fängslad på Stockholms slott fram till 1521 och senare i det Blå Tornet i Köpenhamn. Efter hennes frigivning 1524 ryktades det att hon var villig att äkta Søren Norby mot att han hjälpte henne och hennes barn till makten, vilket hon dock förnekade. År 1527 gifte hon sig med Johan Turesson (Tre Rosor) vilken var kusin till hennes halvsysters son, kung Gustav Wasa.

Text och bild är hämtat från släkten Gyllenstiernas hemsida

Läs en artikel från Populär Historia 

Läs mer på Wikipedia