2:a Advent

  I dag tänder vi det andra ljuset i advent till minne av Erik Valkendorf Vi har i vår släkt flera av kyrkans män. Den mest framstående är Erik Valkendorf (1465-1522), som var ärkebiskop i Nidaros, Trondheim under tolv år, mellan åren 1510 till 1522. Han avled den 28 november under ett besök hos påven i Rom, troligen av pesten.  […]

Read more