Walkendorff och Finland

Nylands och Tavstehus dragoner 1786

I dag firas 100-årsjubileet av Finlands självständighet.
I det nuvarande Finland bodde bland annat Christopher Walkendorff som föddes i Nyland 1726. Han var son till Göran Christopher Walkendorff 1682-1739, vars bror Kjell Walkendorff också flyttade till Finland och som blev troligen blev kvar där resten av livet. Alla tre var officerare vid Nylands dragoner.
Bilden visar hur uniformerna såg ut vid den tiden och är hämtad från http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47da-e0f5-a3d9-e040-e00a18064a99
Just nu pågår ett släktforskningsprojekt där vi utreder släktskapet mellan de som bär efternamnet Walkendorff, eller är ättlingar till desamma ,i Finland och Sverige.
Redan nu finns tester som visar att det finns ett släktskap.
Nu försöker vi finna skriftlig bevisning som visar på vem som var far till Carolus Walkendorff, som föddes 1724. Han gifte sig 1746 och levde sitt liv i Liexa.
Om det finns information om var han kan vara född, kontakta oss gärna.

© Copyright 2017 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff