DNA som komplement till pappersforskningen

De DNA-tester som hittills tagits på medlemmar i släkten Walkendorff leder in på nya och i bland oförväntade spår.
De senaste åren har priset sjunkit på de olika testerna, samtidigt som intresset ökat.
DNA-spåren leder till USA, Chile,England, Irland, Skottland, Nederländerna, Tyskland, Finland, Norge, Danmark, Rumänien, Armenien, Ryssland, Australien och så förstås Sverige.
De allra flesta personer som testat sig har inte lagt upp några släktträd. Då är det svårt att förstå och lista ut hur släktskapet kan se ut.
Det är ju inte helt lätt att förstå hur vi ärver vårt DNA.Jag och min bror har inte bara samma träffar, vi ärver ju slumpmässigt vad jag förstår. Han har fler träffar, och släktskapet kan uppskattas olika för samma person.
Det krävs kunskap för att tolka resultaten rätt.
Utbildning behövs och jag har genomfört digitala kurser i ämnet på dnaacademy.se
Jag kan rekommendera detta som en bra början. Det finns även grupper på bland annat Facebook, där intressanta frågor får kunniga svar, vilket kan vara till stor hjälp i den egna forskningen.

Det DNA-träffar vi hittills fått mot andra adliga ätter är von Blixen-Finecke, Cronstedt af Fullerö och Lange.
Vi delar gemensamma anor som ger utslag.
Ett exempel på hur släktskapet kan se ut i en av dessa familjer. Bilderna är på epitafier för Gustaf Duwall och Helena Yxkull i Kristine kyrka i Falun, Sverige. Fotograf är Joakim Pauli.

Helena Yxkull, som gifte sig med Gustaf Duwall, hennes anor är på mödrenet Øllegaard Henningsdatter Walkendorff,gift med Herluf Skave. Deras dotter Kirsten Herlufsdatter Skave gifter sig med Jacob (Joakim) Trolle. Sedan går det via Trolle till Posse, som gifter sig Oxehufvud. Därefter till Yxkull, och till Duwall (MacDougall).
En ättling till paret Duwall-Yxkull, Juliana Duwall gifter sig med Fredrik Adolf Cronstedt. Jag har DNA-match med en nu levande Cronstedt af Fullerö.

Kristine kyrka Duwall Yxkull möderne foto Joakim Pauli

På mödernet kan jag identifiera följande släkter; Walkendorff, von Rosen, Staël von Holstein, Dücker, Taube och Lode. Jag är tacksam för tips om vad det kan vara.
Det vapen jag inte kan identifiera är detta

Möderne Duwall Yxkull Kristine kyrka. Foto: Joakim Pauli

På fädernet är jag mer osäker, jag ser von Bredow von Nisbeth och von der Berge. Även här är jag tacksam för tips.

Kristine kyrka fäderne Duwall Yxkull foto Joakim Pauli

Kristine kyrka foto Joakim Pauli

Kristine kyrka Duwall Yxkull foto Joakim Pauli

© Copyright 2017 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error