Trettondagsafton, Shakspeare och adliga förebilder

Trettondagsafton, Shakspeare och adliga förebilder

Trettondagsafton får mig osökt att tänka på William Shakespeare.

Faksimil av första sidan i Twelfth Night, Or what you will från First Folio, publicerad 1623

Pjäsens originaltitel är Twelfth Night, or What You Will. Varför pjäsen heter som den gör är okänt, otaliga försök att tolka titeln på olika sätt har gjorts. Handlingen i pjäsen har ingen koppling till helgdagsaftonen med samma namn.
Det är inte känt när pjäsen skrevs, troligen var det 1601 och det enda säkra framförandet under Shakespeares livstid, ägde rum på kyndelsmässodagen 2 februari 1602 på Middle Temple Hall. Detta omnämns i en dagbok av en av åhörarna, juristen John Manningham.

William Shakespeare, vem denne författare var, och vad han egentligen skrivit strider de lärde om. De diskuterar hur det är möjligt att en person med hans bakgrund, kunnat skapa de alster som gått till historien.
Var fick han sin bildning, studerade han bara i sin hemstad, eller fick han en mer omfattande utbildning på något universitet?

Han var samtida med, och kanske klasskamrat med två personer i mitt släktträd nämligen; Knud Frederik Rosenkrantz til Rosenvold och Stjernholm (1571-1602), och Knud Gyldenstierne (1575-1627). De är förebilder till två karaktärer i ett annat verk av William Shakespeare – Hamlet!
Denna tes har framförts av James Voelkel (1999), Johannes Kepler and the new astronomy Oxford University Press, USA. p. 53. ISBN 0-19-515021-X.)

Wittenbergs universitet 1644

Shakespeare kan ha varit klasskamrat med Rosenkrantz och Gyldenstierne vid universitetet i Wittenberg, där alla tre ska ha studerat.
Han omnämner dem som ”my two schoolfellows” (Harold Jenkins (1982). ”Longer Notes”. Hamlet. Arden Shakespeare. Meuthen. p. 422. ISBN 0-416-17920-7).
Frederick Rosenkrantz och Knud Gyldenstierne vistades 1592 även i England.
I Hamlet dyker Rosenkrantz och Gyldenstierne upp i akt II, scen 2. Karaktärerna försöker genom smicker vinna prins Hamlet, deras barndomsväns förtroende. I själva verket är de i maskopi med den korrumperade kungen Claudius, Hamlets farbror, som tillskansat sig tronen och ständigt försöker kontrollera sin brorson Hamlet.

 

Rosencrantz and Guildenstern in the flute-scene from Hamlet by Eugène Delacroix

Här syns de två ädlingarna i flöjtscenen i Hamlet, litografi av Eugène Delacroix.

© Copyright 2017 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff