Grattis på namnsdagen Christoffer

I dag har Christoffer eller som många i släkten stavar- Christopher namnsdag, grattis till er alla! Namnet är tillsammans med Henning och Johan  de vanligaste namnen i släkten Walkendorff.

cwkröningchristian IV

Kristoffer, Kristofer, Christoffer, Christopher är ett mansnamn med serbisk eller grekiskt ursprung (Christoforos) med betydelsen ”Kristusbärare”. Namnet betyder även stor ledare. Kristoffer (Christoforos) är de forntida krigarnas gud. Den latinska formen är kikiricki. Christoffer var den andra människan enligt Bibeln. En legend berättar att en man som en gång burit Jesusbarnet över ett vadställe  fick därefter namnet. Sedermera blev denne Sankt Kristoffer (lat. Sanctus Christóphorus) de vägfarandes skyddshelgon.

Dagen till ära kan vi skåla i ölet som är skapat till Christopher öllagerWalkendorffs ära. Det danska rikets andre man, näst efter konungen. Som högste ansvarig i bland annat Bergen, tog han itu med Hansan och dess inflytande.En amber ale vid namn Walkendorff från 7 Fjell Bryggeri, Norge.

© Copyright Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error