Walkendorff i kunglig tjänst

drottning_margareta_grav

Drottning Margareta (1353-1412) av Sverige, Norge och Danmark.

Walkendorff i kunglig tjänst

Redan 1380 återfinns Peder Henningsen Walkendorff i sin släktings, Drottning Margaretas hov. Hans namn finns i flera av dokument från tiden, då han beseglar drottningens brev.
I Lisbet Bryskes(1585-1674) släktbok berättas om släkten Walkendorffs historia. Lisbet Bryske är också hon släkt med familjen Walkendorff, via Gyldenstierne, Bille och Lunge.

Lisbets Bryskes släktbok © Copyright fynhistorie.dk

Lisbets Bryskes släktbok
© Copyright fynhistorie.dk

Walkendorff in royal service

Already in 1380 Peder Henningsen Walkendorff can be found in his relatives’ Queen Margareta court. His name exists in several documents from the time when he seals the queen’s letter.
In Lisbet Bryskes (1585-1674) Genealogical Book tells the story about the family Walkendorff. She is also relateted to the family Walkendorff by Gyldenstierne, Bille and Lunge.

© Copyright Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error