Walkendorff i kunglig tjänst

Walkendorff i kunglig tjänst Redan 1380 återfinns Peder Henningsen Walkendorff i sin släktings, Drottning Margaretas hov. Hans namn finns i flera av dokument från tiden, då han beseglar drottningens brev. I Lisbet Bryskes(1585-1674) släktbok berättas om släkten Walkendorffs historia. Lisbet Bryske är också hon släkt med familjen Walkendorff, via Gyldenstierne, Bille och Lunge. Walkendorff in royal service Already in 1380 […]

Read more