Kategorier
Uncategorized

Glad Midsommar! Walkendorffs boningar

Glad Midsommar! Walkendorffs boningar

midsommar i Härkeberga
Midsommar i Härkeberga Foto: Ann Walkendorff

I dag skymmer tunga gråa regnmoln solen, så det får bli en bild från förr. En av bilderna är från firandet framför Hjälstastugan, granne med Kaplansgården och Härkeberga kyrka där flera släktingar döpts, gift sig och fått sin sista viloplats.

 

Härkeberga kyrka
Härkeberga kyrka
Härkeberga kyrka interiör
Härkeberga kyrka interiör

 

 

 

 

 

 

 

Ödet ville att vi skulle hamna i Uppland, långt från Skånes böljande slätter. De släktingar som kan sin Walkendorffshistoria vet att det var i vår by Härkeberga, Christopher Walkendorff slog ned sina bopålar någon gång under tidigt 1760-tal. Han har suttit i denna vackra kyrka, och beskådat samma unika kalkmålningar av Albertus Pictor som jag kan göra i dag. Kyrkböckerna är illa åtgångna, men 1764 återfinns han och hans familj i Savlinge rusthåll. Släkten fortsatte sin långvariga tradition att tjäna kronan, från 1658 byttes den från den danska mot den svenska. Jag undrar hur det kändes att tvingas göra denna klassresa och byta identitet? En enkel boning i Härkeberga jämfört med Ellinge Slott i Skåne där hans far Göran Christopher Walkendorff  föddes 1686. Nedan följer en del bilder från släktens boningar från förr.

Henning Walkendorff til Brangstrup og Glorup(dansk text)

Henning Walkendorff
Henning Walkendorff

Glorup (1626), Klingstrup (1637), Bjørnemose (1638) og Hesteholm; – immatrikuleret 1611 i Leipzig, 1613 i Leyden, 1624 Fændrik og 1627 Lieutenant ved Corfitz Ruds Kompagni af den fynske Rostjeneste, samt en af de 3 Generalkrigskommissærer, 1628 Lensmand paa Odensegaard, 1629 Proviantkommissær for Fyn, 1632 Ritmester for det ene fynske Rostjenestekompagni, 1639 Krigskommissær ved Krigsfolket i Hertugdømmerne, fik 1648 ved Kong Frederik III.s Kroning Ridderslaget, 1655 forlenet med Bratsberg og Gimsø Kloster, 1657 Lundenæs Len, stiftede 1642 Skaarup Hospital.

Glorups slott Danmark
Glorups slott Danmark

 

 

 

 

 

 

 

Glorup var i släktens ägo i mer än 180 år.

Ellinge slott, Skåne
Ellinge slott, Skåne

Walkendorff – Ellinge slott

Här bodde Chistopher Walkendorff, men han föddes på Glorup.

Han var även herre till Maglö, Hessleholm och Holme. Deltog 1647 vid prins Christians begravning, och deltog 1648 vid kröningen av den nya kungen Frederik III.

Han blev 1657 guvernör i Landskrona, residenset är det mäktiga Citadellet.

Citadellet i Landskrona
Citadellet i Landskrona

 

 

 

 

 

 

 

Genom att släkten immartikulerades på det svenska Riddarhuset 1664 som ätt nr 25, och Christopher Walkendorff adlades av Karl XI förmyndarregering började vår svenska era.

Christopher fick hedersuppdrag 1666 – 1671 som kurator (rektor) för Universitetet i Lund. Då kallat Regia Academica Carolina, Kungliga Karolinska Akademin. 1671 utnämndes han till vice landsdomare i Skåne.

Hans son Hans Walkendorff till Ellinge, var kavaljer vid ambassaden i Köpenhamn och var en av de adelsmän som fick uppdraget att eskortera den danska prinsessan Ulrika Eleonore, kallad Ulrika Eleonora d ä i Sverige, till hennes bröllop med Karl XI på Skottorps herrgård. Hans gifte sig med Margaretha Elisabeth Jörgensdatter Barnekow.

Ulrika Eleonore, prinsessa av Danmark och Norge
Ulrika Eleonore, prinsessa av Danmark och Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har haft förmånen att besöka Ellinge slott och träffa den nuvarande slottsherren Mikael Wethje som mötte mig med stor gästvänlighet, tack!

Källarvåningen Ellinge slott Foto: Ann Walkendorff
Källarvåningen Ellinge slott Foto: Ann Walkendorff

 

Barnekow – Vittskövle slott

Vittskövle slott Skåne
Vittskövle slott Skåne

Christian Barnekow fick en god uppfostran och gjorde långa och vidsträckta resor, inte bara i Europa utan även till Egypten och Palestina. Han anställdes vid sin återkomst vid hovet och fick snart styrelsen över viktiga län i Skåne och användes i flera diplomatiska beskickningar. Mest berömd är han dock genom sin död i striden på Kölleryds hed. Enligt sägnen skulle Barnekow där ha offrat sitt eget liv för att rädda Kristian IV, åt vilken han lämnade sin häst. En sten med ”Christian Barnekows blod” visas ännu där, och en inskription erinrar om händelsen. Sägnen är dock av sent datum och saknar sannolikt verklighetsbakgrund.

 

Christian Barnekow
Christian Barnekow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bille – Wanås slott och Bohus fästning

Claus Bille morfar till Tycho Brahe och syssling till Gustav Vasa. Riddare, riksråd och dansk storman. Han deltog i Kristian II:s anfall mot Sverige 1520 och var med om arresteringarna av svenska adelsmän till Stockholms blodbad. Han blev senare länsherre på Bohus och gav under grevefejden 1534–36 den nye kungen Kristian III ett aktivt stöd. Bille var en av Danmarks största jordägare och ägde bl.a. Wanås i Skåne.

 

Wanås slott Skåne
Wanås slott Skåne

 

Claus Bille
Claus Bille
Bohus fästning
Bohus fästning

Brahe – Knutstorp och Helsingborgs slott.

Knutstorps (Knudstrups) borg Skåne
Knutstorps (Knudstrups)borg

Här föddes riksrådet Axel Ottesen Brahe, bror till Tycho. Jag har fått förmånen att besöka borgen och dess nuvarande ägare Henrik Wachtmeister. Han visade mig runt och berättade om borgens intressanta historia. Jag är så tacksam för detta besök.Här föddes även den berömde Tycho Brahe, bror till min direkte ana Axel Brahe.

 

 

 

 

 

Tycho finns avbildad utanför borgen.

Tycho Brahe Foto: Ann Walkendorff
Tycho Brahe Foto: Ann Walkendorff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamla ingången till borgen är igenmurad, ovanför den finns Axel och Tychos föräldrars Otte Brahes och Beate Clausdatter Billes vapensköldar. Texten lyder:

”ANNO DOMINI 1551 LOD IEG OTTHE BRADE BIJGGE THETTE HVS HER STAR OC BLEF FOLKOMMEN SAMME AAR MET MIN KERRE HVSTRVE BEATE BILDE HER CLAVS BILDES DATTER PAA LIINNGS GAARDT”

Beate Clausdatter Bille och Otte Tygesen Brahes vapensköldar på Knudstrup/Knutstorps borg Foto:Ann Walkendorff
Beate Clausdatter Bille och Otte Tygesen Brahes vapensköldar på Knudstrup/Knutstorps borg Foto:Ann Walkendorff

År 1551 lät jag Otthe Brahe bygga detta hus her står och blev fullkommen samma år med min kära hustru Beata Bilde herr Claus Bildes dotter på Lings gård.

Axel är så lik min far Rolf, samma näsa och hårfäste. Om man tittar på porträttet ovan på hans morfar Claus Bille syns släktdragen. Här är en bild på pappa och på min direkte ana Axel Ottesen Brahe.

Pappa Rolf på 1970-talet
Pappa Rolf på 1970-talet
Axel Ottesen Brahe
Axel Ottesen Brahe

 

Axel föddes  den 28 maj 1550 på Knudstrup. Han tjänstgjorde hos Peder Bille i Braunschweig, och hos greve Johan af Nassau, greve Günther af Schwarzburg, samt hos Joachim Frederik af Brandenburg. 1574 var han i hovtjänst.

1579—96 förlänad med Rugaard, 1582—85 med Gudumkloster, 1585—95 med Odensegård och 1594 tillika med St. Knuds Kloster i Odense, 1595—1602 med Helsingborg slott.

1596 DRR, 1602—03 med hertig Hans i Ryssland, 1602 förlänad med Dalum Kloster, 1606 ståthållare i Fyn under kungens Englandsresa,.1607 med kungen i Norge, 1611—12 krigskommissarie och ståthållare i Skåne, Halland och Blekinge, Deltog 1612 vid fredsförhandlingarna i Knäred. Blev 1613 förlänad med Strynø, och 1614 blev han regeringsråd under kungens utlandsresa.

Nedan en bild på Helsingborgs slott där Karen Axelsdatter Brahe föddes,hon gifte sig Walkendorff. Numera finns bara Kärnan, det gamla tornet kvar.

Helsingborgs slott
Helsingborgs slott

 

Brockenhuus – Egeskov slott

Här bodde Henning Jörgensen Walkendorff och Anne Lauridsdatter Brockenhuus. Vilket sagoslott!

Egeskovs slott Danmark
Egeskovs slott Danmark

Vi Walkendorffare skulle kanske gjort som de delar av den danska högadeln, räddat släkterna genom att slå i hop dem. Som exempel kan nämnas Bille-Bahe och Ahlefeldt-Laurvig-Bille, den sistnämnde är den nuvarande ägarsläkten.

Här är några av mina anor, röd ruta betyder direkt ana. Familjerna längst ut till höger tillhörde Skåne och Danmarks rikaste. Det var då det.

Mina anor
Mina anor
© Copyright 2015 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error