Brockenhuus Sophia-Brahes-samling-Vol-8-0-9999-Bild-73-sid-74

Henning Henningsen Walkendorff och Anne Lauridsdatter Brockenhuus. Sophie Ottesdatter Brahes släkt-och vapenbok.
© Copyright 2015 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff

Lämna ett svar