Släkten Walkendorff och Brockenhuus

Så här vackert bodde Henning Jörgensen Walkendorff til Glorup och Anne Lauridsdatter Brockenhuus til Egeskov, en period. De blev föräldrar till Henning Henningsen Walkendorff, som gifte sig med Sophie Brahes brorsdotter Karen Axelsdatter Brahe. Länk till Egeskovs Slott

Egeskovs slott

Egeskovs slott

 

Bild från Sophie Brahes släkt-och vapenbok, här syns deras vapen.

Henning Jörgensen Walkendorff och Anne Lauridsdatter Brockenhuus. Sophie Ottesdatter Brahes släkt-och vapenbok.

Henning Henningsen Walkendorff och Anne Lauridsdatter Brockenhuus. Sophie Ottesdatter Brahes släkt-och vapenbok.

Mina direkta anor

Mina direkta anor

Apropå släktforskning, så här ser mina anor ut i som jag lagt in i programmet Min Släkt, röda fyrkanter indikerar direkt ana. Christopher Walkendorff var vår första huvudman i den svenska grenen som introducerades på Riddarhuset 1664. Han var vice landsdomare i Skåne och guvernör på Citadellet i Landskrona. 

Citadellet i Landskrona

Citadellet i Landskrona

Han blev 1666 det som senare räknades som rektor- qurator för Lunds Universitet som skriver så här på sin hemsida, som handlar om dess historia: ”De äldsta statuterna (1666) tillät även universitetet att till rektor välja en ickeprofessor, så framt denne kunde anses som ”en förnäm person af lysande slägt, som både i anseende till ålder, lärdom och kärlek till academien och stadga i sitt uppförande kan anses tjenlig till ett sådant embete”.

Gamla biblioteket Lunds universitet

Gamla biblioteket Lunds universitet

 

 

© Copyright Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff
Please follow and like us:
error