Walkendorffs kapell St Knuds Kirke Odense Danmark

Vad gör man för att garanterat få den gravplats man önskar?
Jo man köper en bit av kyrkogården vid domkyrkan och låter den bäste byggherren uppföra ett gravkapell åt sig och sin familj!
Så gjorde min anfader Henning Walkendorff, han fick sin sista vila där, men blev senare flyttad. Återigen är krigen mot svenskarna orsaken till att hans önskan inte blev helt uppfylld.

Henning Walkendorff 1595-1658
Henning Walkendorff 1595-1658

 

Henning Walkendorff, till Brangstrup (1595-1658) var konungens länsman på Odense Gård mellan 1628 till 1655. Han tjänade både kung Christian IV och Frederik III. Den sistnämnde lät vid sin kröning den 23-25 november 1648 dubba honom till riddare av Elefantorden.

elefantor.

Han valde den bäste byggmästaren som gick att få vid den tiden, nämligen kungens egen. Han hette Hans Steenwinckel d y. Han hade blivit utsedd av kung Christian IV, att ansvara för alla kungliga byggen, bland annat återuppbyggnaden efter en brand av Kronborgs slott, Christian IV gravkapell i Roskilde domkyrka, Rosenborgs slott, Börsen i Köpenhamn, Frederiksborgs slott. Han räknades som den främste inom den nederländska renässansstilen. På bilden ses han stående bredvid Christian IV.

ChristianIVetSteenwinckel

Walkendorffs gravkapell kom att bli ett framstående exempel i Odense på renässansstilen med sina svängda gavlar, koppartak och de raffinerade skiftena mellan mur-och sandsten. Det uppfördes mellan åren 1633 till 1636. Det är den vänstra utbyggnaden på bilden.

st knuds

 

st.knudskirke

 

Invändigt är kapellet lika påkostat, även här använde sig Henning av den bäste, nämligen konstsmeden Caspar Fincke. Han smidde 1636 praktfulla gallerdörrar som skiljer kapellet från kyrkorummet. HW1636

 

Henning Walkendorff avled 1658 och han gravsattes i sitt praktfulla kapell. Där vilade redan hans två tidigare fruar, Karen Axeldatter Brahe, Tychos brorsdotter och min anmoder, och Anne Barnekow. Hans tredje hustru Margret Blome avled efter Henning samma år. Här vilade även flera av Hennings barn som dött i yngre år, bland annat hans son och namne som bara blev 3 år.

hwkista1560-1626

 

kistutsmyckning HW

kisthw

Hennings änka drabbades av problem på grund av den ansträngda ekonomiska situationen som Danmark nu befann sig efter krigen mot svenskarna. Hon blev till sist tvungen att sälja gravkapellet till sin halvsyster som var gift med landdrotsen Fredrik von Vittinghof till Eskebjerg.

Nu blev familjen Walkendorff flyttade till kryptan under kapellet, och nu vilar familjen von Vittinghof där. 1690 lät änkan Eleonora Maria Sehestedt uppföra ett epitafium i marmor över maken och sig själv.

Henning måste våndas över detta i sin himmel, vilken nesa, att bli flyttad från sitt eget kapell.

Jag undrar om han kände till sitt (och mitt) släktskap med St.Knud (kung Knud II) som domkyrkan är uppkallad efter? Knud II (Den helige) Kung av Danmark är farfars mormors morfars farfars farmors farmors morfars farfars farfars morfars mormors farmors morfar och släkt i många fler konstellationer. Vi är släkt via bl a Brahe, Vasa, Thott, Bille, Barnekow, Skarsholm, Ulfstand, Due och många fler släkter.

I kryptan vilar även St. Knud så Henning har ju fint sällskap.

Knut4DanmarkStKnut

 

Text: Ann Walkendorff 2014-06-29

© Copyright 2014 Ann Walkendorff, All rights Reserved. Written For: The story of the noble family Walkendorff